Smurfit Kappa - Visjon og strategi

Visjon og strategi

 

Smurfit Kappas visjon er å være en globalt anerkjent virksomhet som leverer forutsigbar og solid avkastning til sine aksjonærer og interessenter på en dynamisk måte.

Måten vi jobber for å oppnå dette på, går et hakk videre enn bare ren dynamisk forretningsdrift. Vi har en sterk tro på vårt eget ansvar overfor menneskene som jobber for oss, miljøet og landene vi har virksomhet i. 

Når det gjelder de ansatte hos oss, har vi utviklet bransjeledende arbeidsmetoder for å hjelpe dem å lykkes, der de kan vokse i rollen, utvikle karrieren, bli belønnet for arbeidet og ha et ønske om å bli i organisasjonen. 

Når det gjelder kundene, satser vi sterkt på å levere innovative, bærekraftige og kostnadseffektive emballerings- og logistikkløsninger med kunden i fokus. 

Vår satsning på miljøet innebærer et sterkt fokus på miljøvern, der vi kontinuerlig jobber med å forbedre ytelsen samtidig som vi reduserer utslippene våre og begrenser karbonavtrykket og miljøbelastningen fra virksomheten vår. Vi har etablert mål for «beste praksis» for å bidra til å gagne lokalsamfunnene i landene vi har virksomhet i. 

Sammen bidrar alle disse verdiene til vår fortsatte suksess og til å definere hvem vi er. Det er bevist at disse verdiene og standardene for fremragende forretningsdrift gir de beste resultatene for kundene og alle interessentene våre.