Formålet vårt| Smurfit Kappa

Formålet vårt

Purpose

Hvorfor formål

Med et felles formål kan vi alle forstå hverandre bedre og anerkjenne måten vi er koblet sammen på – på tvers av land og roller. Det styrker forbindelsene vi har når vi arbeider mot et felles mål. Det beskriver vår essensielle og varige rolle i verden når vi tilpasser oss de stadig skiftende syklusene med økonomi og virksomhet, og når vi sammen møter nye utfordringer.

En inkluderende prosess

Da vi skulle definere formålet vårt, var det viktig for oss at vi inkluderte hele bredden i Smurfit Kappas mangfold. Vi identifiserte mer enn 80 teammedlemmer som representerer et mangfold i roller, kompetanser, geografi og perspektiver. Vi inkluderte personer som har arbeidet i selskapet hele livet, og personer som nylig har startet – slik at både virksomhetens fortid og fremtid ble representert. Vi ba deltakerne om å dele deres historier og erfaringer fra Smurfit Kappa med hverandre – historier om suksessene og utfordringene, menneskene og hendelsene som viser hva Smurfit Kappa betyr for dem.

Dette oppdaget vi

Det kom mange forskjellige historier – om alt fra enkeltpersoner, team og ledere til utfordringer. Historier om hvordan vi har påvirket verden, og hvordan vi tar vare på hverandre. Alle historiene var en kilde til stolthet for dem som delte dem, og for dem som hørte dem. Hovedtemaene som oppstod fra prosessen, handlet om å skape, beskytte og ivareta.

SKAPE

Vi er stolte over at vi skaper og produserer nyskapende og bærekraftige løsninger som oppfyller det vi lover – uansett utfordring.

BESKYTTE
Det vi lager, beskytter. For eksempel kundenes merke og produkter samt naturressursene vi og fremtidige generasjoner er avhengige av.
BRY SEG OM
Vi bryr oss om andres sikkerhet på jobb, og vi hjelper menneskene rundt dem, og vi bryr oss naturligvis om samfunnene der vi lever og arbeider, samt hvordan vi påvirker miljøet.

Formålet vårt

Underveis i prosessen ble det tydelig at kombinasjonen av disse tre områdene definerte vårt felles formål:

  • Det er helt avgjørende at vi skaper bærekraftige produkter og løsninger.
  • At vi beskytter det som er viktig for oss og interessentene.
  • At vi bryr oss om kundene våre, hver andre, samfunnet og planeten.
     

Ved å forstå vårt felles formål og definere det som motiverer oss, blir det enklere å gjenkjenne og holde fokus på vår viktige rolle uansett hvilke utfordringer vi møter.
Ved å bli påminnet det som er viktig for oss, blir det enklere å gjøre det som er riktig, å tilpasse oss og å forbli relevante – både i dag og i fremtiden.

Purpose