Melding fra adm.dir. om etikk i virksomheten | Smurfit Kappa

Melding fra adm.dir.

 

Smurfit Kappa er verdensledende innen design og produksjon av papirbasert emballasje og består av et team på mer enn 48 000 personer fordelt på 36 land verden over. Lojalitet, integritet og respekt er kjerneverdiene og grunnlaget som organisasjonen er bygget på.

Måten vi handler på, både som enkeltpersoner og som konsern, viser hvem vi er og hva andre forventer av oss.  Vår videre suksess avhenger ikke bare av at handlingene vi gjør, er lovlige, men også etiske.

De etiske retningslinjene og den nye, konfidensielle Snakk ut-tjenesten er en veiledning til det juridiske og etiske ansvaret vi deler, og de henviser til informasjonen og ressursene vi trenger for å kunne ta gode beslutninger på jobben.

Snakk ut-tjenesten er introdusert for å sikre at hvis du mistenker noe galt eller noe potensielt galt, kan du rapportere det enkelt og konfidensielt, uten frykt for represalier.

Smurfit Kappa verdsetter ansatte som snakker ut om bekymringer. Så hvis du oppfatter noe som et problem og er usikker på hva du bør gjøre, oppfordrer vi deg til å be om råd. Hvis du ser noe du mener er galt, bør du alltid stå opp for det som er riktig og lage en rapport. 

Du kan ta opp bekymringer i fortrolighet via forskjellige kommunikasjonskanaler som e-post, telefon og Internett.  Alle rapporter og bekymringer som gjøres i god tro, håndteres av en uavhengig tredjepart.

Husk at når du overholder de etiske retningslinjene, forteller det andre at vi som internasjonalt konsern opererer etisk, ærlig og med integritet. 

Takk for at du gjør ditt for å ivareta de etiske verdiene lojalitet, integritet og respekt.

Tony Smurfit

Administrerende direktør
Smurfit Kappa Group