Snakk ut-tjenestene

 

Etisk tilnærming i alt vi gjør

I løpet av 2019 har konsernet jobbet på et prosjekt dedikert til gjennomgang av prosessene og styringen fra konsernets etiske ledelse: 

  • Det gjør vi for å gi en forbedret rapporteringskanal og saksbehandlingsprosess som samsvarer med de tre underliggende prinsippene i Smurfit Kappas etiske retningslinjer etiske retningslinjer: samsvar med loven, etisk atferd og forpliktelse til kvalitet og service. 
  • I tillegg vil vi gi medarbeiderne en stemme og en mulighet for å rapportere om noe galt eller potensielt galt i full fortrolighet gjennom en uavhengig kanal, uten frykt for represalier. 

Målet vårt har vært å sikre at vi har den beste prosessen med en hotline-basert tjeneste som er tilgjengelig for alle medarbeiderne fra kontor til produksjon, og via alle de viktigste kommunikasjonsverktøyene som telefon, e-post og Internett på nesten 20 forskjellige språk.

Derfor har vi lansert Snakk ut-plattformen som lar interessenter enkelt og konfidensielt rapportere problemer eller noe de mener er galt. Denne tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt, hele året og garanterer brukernes konfidensialitet og/eller anonymitet og sikrer at det ikke blir represalier. 

Som en støtte til dette nye initiativet har vi også gjennomgått de etiske retningslinjene for virksomheten og integrert retningslinjene for rapportering i god tro og retningslinjene for varslere i én enkelt policy. 

Klikk her for å gå rett til Snakk ut-nettstedet, som drives av en uavhengig part.