2022-06-30T00:00:00

Smurfit Kappa investerer i sirkulær tilnærming for å sikre betydelig reduksjon i CO2-utslippene

 11,5 millioner euro investert i papirfabrikkprosjektet i Zülpich

Smurfit Kappa har gjennomført et stort bærekraftsprosjekt ved papirfabrikken i Zülpich i Tyskland for å betydelig redusere fabrikkens CO2-utslipp. Investeringen på 11,5 millioner euro inkluderer en omfattende redesign av anleggets multikjele for å gjøre den til en mer bærekraftig drivstoffkilde for å produsere damp og elektrisitet. 

Fabrikken som produserer rundt 500 000 tonn papir hvert år, drives nå av en kombinasjon av egenprodusert biogass, som er et biprodukt fra anlegget for sirkulær vannbehandling, naturgass samt restmaterialer fra resirkuleringsprosessen for papir, som ellers ville blitt kastet. 

Prosjektet reduserer CO2-utslippene ved papirfabrikken i Zülpich med over 25 %, eller 55 000 tonn CO2 hvert år, noe som utgjør en reduksjon i Smurfit Kappas globale CO2-utslipp på 2 %. Smurfit Kappa har som mål å oppnå en 55 % intensitetsreduksjon i utslipp av fossilt CO2 innen 2030 og minimum netto nullutslipp av CO2 innen 2050. Emballasjeprodusenten har også fått vurdert utslippsmålene for 2030 av Science Based Targets initiative for å sikre at de er i tråd med Parisavtalen.

Den sirkulære tilnærmingen i Zülpich strekker seg også utover den egne virksomheten for å skape synergier med Smurfit Kappas papirfabrikker Parenco og Roermond i Nederland. Restmaterialene fra Parenco og Roermond er en verdifull drivstoffkilde for fyrkjelen i Zülpich.

Pim Wareman, CEO for Smurfit Kappa Recycled Paper Cluster, sier følgende om prosjektet i Zülpich: «Avdukingen av denne topp moderne multikjelen er et nytt eksempel på Smurfit Kappas fokus på bærekraft. Prosjektet viser at økonomisk effektivitet og bærekraft er faktorer som på ingen måte utelukker hverandre, men som kan gå hånd i hånd for å føre fabrikken i riktig retning.» 

Andreas Zeitlinger, Managing Director for papirfabrikken i Zülpich, sier: «Vi er svært glade for å kunne ta i bruk denne nye og svært effektive fyrkjelen. Investeringen har forsterket vårt arbeid for en sirkulær forretningsmodell. Ved å bruke sidestrømmer fra papirproduksjonsprosessen, for eksempel restmaterialer og biogass, til å produsere damp og elektrisitet, er vi godt på vei for å oppfylle bærekraftsmålene våre.»

Fabrikken i Zülpich planlegger en rekke tiltak de neste månedene for å forbedre miljøresultatene ytterligere.