SBTi godkjenner Smurfit Kappas mål for karbonreduksjon
2022-01-13T00:00:00

SBTi godkjenner Smurfit Kappas mål for karbonreduksjon

Smurfit Kappas mål for utslippsreduksjon har blitt godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi), siden de er i tråd med nivåene som kreves for å oppfylle målene i Parisavtalen. Målene for klimagassutslipp fra Smurfit Kappas virksomhet (omfang 1 og 2) er i tråd med reduksjonene som kreves for å holde den globale oppvarmingen godt under 2 °C.

SBTi er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). Organisasjonen definerer og fremmer anbefalte fremgangsmåter i vitenskapsbasert definering av mål, og den gjennomfører også uavhengige vurderinger av bedrifters mål.

Tiltaket får selskaper til å definere vitenskapsbaserte mål i overgangen til en lavkarbonøkonomi. Mål for utslippsreduksjon anses som «vitenskapsbaserte» når målene for CO2-reduksjon er i tråd med det den nyeste klimaforskningen sier trengs for å oppfylle målene i Parisavtalen. 

Godkjenningen fra SBTi er den siste valideringen av Smurfit Kappas ledende rolle når det gjelder bærekraft i den papirbaserte emballasjesektoren. I 2020 var selskapet det første i bransjen som offentliggjorde sine mål om minimum netto nullutslipp innen 2050, og selskapet presenterte også nye og ambisiøse bærekraftsmål under tiltaket Better Planet 2050. Smurfit Kappa var også det første FTSE 100-selskapet som fikk fem stjerner for «Support the Goals» på grunn av sin støtte til FNs bærekraftsmål, basert på selskapets gode resultater på tvers av tredjeparts analyseselskaper som MSCI, ISS ESG og Sustainalytics.

Tony Smurfit, konsernsjef, sier: «Anerkjennelsen fra SBTi er basert på våre godt etablerte bærekraftstiltak, og det er en ekstremt positiv utvikling for Smurfit Kappa og alle interessentene våre. Verden må gå over til en sirkulær næringsvirksomhet med lave karbonutslipp. SBTi er et ytterligere bevis på vår evne til å levere på dette målet, og for kundene våre, ved hjelp av stadig mer bærekraftig driftsavtrykk og bærekraftige emballasjeløsninger. 

Bærekraft er fokuset for hele virksomheten vår, og vi har en langsiktig forpliktelse til å ivareta planeten, menneskene og alle interessentene våre.»

Garrett Quinn, Chief Sustainability Officer i Smurfit Kappa, sier: «Hos Smurfit Kappa har vi fokus på langsiktige mål kombinert med handling og levering i dag. Styrken bak vår fortsatte levering på bærekraftsmålene er ytterligere dokumentert av godkjenningen fra SBTi. 

Siden vi la ut på bærekraftsrapporteringsreisen for mer enn 15 år siden, har vi samarbeidet med likesinnede organisasjoner for å håndtere kritiske utfordringer, for eksempel klimaendringer, avfallsreduksjon og vannmangel.

Godkjenningen fra SBTi gir oss et solid grunnlag for arbeidet mot våre Better Planet 2050-mål, og den har en stadig viktigere rolle i leveringen av kundenes bærekraftsmål.»

Smurfit Kappa er ledende innen sirkulær økonomi og produserer bærekraftige, fornybare, resirkulerbare og biologisk nedbrytbare papirbaserte emballasjeløsninger til mer enn 65 000 kunder.