Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Bezpieczeństwo i higiena pracy

​Mamy świadomość naszych obowiązków wobec pracowników i innych osób, z którymi się stykamy. Stale promujemy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

Priorytetem dla wszystkich ocen wyników na wszystkich szczeblach jest bezpieczeństwo pracy. Roczne oceny działalności zarządu obejmują pomiar postępu w osiąganiu zaplanowanych celów w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Cele na przyszłość mogą być różne dla różnych działów i regionów, lecz naszym obowiązkiem jest stała, sprawdzana corocznie poprawa wyników uzyskanych w latach poprzednich.

Bezpieczeństwo i higiena pracy są integralną częścią naszej działalności.W naszych operacjach promujemy przywiązanie do najwyższych standardów.

Posiadamy pisemną dokumentację obejmującą sytuacje zagrożenia, wydaną dla każdego obiektu i dostępną dla każdego pracownika poprzez wiele kanałów komunikacyjnych. Wszyscy nowi pracownicy otrzymują krótkie instrukcje postępowania i uczestniczą w sesjach szkoleniowych.

Na terenie większości naszych obiektów jest obecny lekarz lub pielęgniarka, którzy pomagają nam w przekazywaniu informacji związanych ze stylem życia, dotyczących takich aspektów jak dieta, palenie tytoniu, ćwiczenia fizyczne lub zdrowie. Fachowymi poradami objęte są również rodziny i społeczności lokalne. Porady te obejmują problemy zdrowotne, związane i niezwiązane z pracą np. HIV/AIDS, cukrzyca i stres

Dodatkowo każdy obiekt zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby przeszkolonych, wykwalifikowanych i w pełni wyposażonych ratowników pierwszej pomocy.

Nasi wewnętrzni koordynatorzy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy wykonują audyty krzyżowe procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w celu monitorowania naszego programu w tym zakresie.

Komitet ds. bezpieczeństwa pracy

Każdy obiekt jest zobowiązany do organizowania okresowych spotkań komitetu ds. bezpieczeństwa pracy, w których muszą brać udział przedstawiciele ze wszystkich szczebli organizacji.

Doroczne nagrody w dziedzinie bezpieczeństwa pracy

Przyznajemy doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy dla najbezpieczniejszego zakładu i dla zakładu, który osiągnął największy postęp w każdym dziale i regionie.

Analizy przypadków

Dowiedz się więcej