Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Finanse

Dobre zarządzanie finansami było zawsze najważniejszą cechą naszej firmy i kamieniem węgielnym dla jej rozwoju od podstaw w Irlandii do obecnej postaci – światowego lidera opakowań papierowych. 

Nasz pion finansowy obejmuje zespół korporacyjny w siedzibie firmy oraz jednostki organizacyjne na poziomie działów i w poszczególnych zakładach

 Zakres odpowiedzialności naszego korporacyjnego zespołu finansowego jest szeroki. Obok głównej roli w sprawozdawczości finansowej, obowiązki obejmują:

 • rozwój i obsługę naszego systemu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie i wdrażanie najnowszych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS),
 • ustalanie polityki i praktyk rachunkowości oraz rozwiązywanie technicznych problemów
  w zakresie rachunkowości,
 • zarządzanie relacjami z naszymi audytorami zewnętrznymi.

Od strony sprawozdawczości finansowej zespół korporacyjny odpowiada za przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych informacji dla kadry wyższego szczebla i zarządu. Zespół bierze również udział w opracowywaniu systematycznych prognoz i w procesie przygotowania rocznego budżetu.  Jeśli chodzi o sprawozdawczość zewnętrzną, zespół korporacyjny odpowiada za informacje finansowe i większość informacji jakościowych zawartych w naszych kwartalnych raportach wyników oraz sprawozdaniu rocznym.  Zespół korporacyjny, razem z pracownikami działu planowania i podatków oraz zarządami działów, bierze również udział w ocenie możliwości przejęć. Podobne wielokierunkowe podejście jest stosowane przy sprzedaży przedsiębiorstw. Na poziomie działów, pion finansowy spełnia trzy najważniejsze role we wspieraniu działalności:

 • Zapewnia dokładnie i punktualne sprawozdania z wyników finansowych (i prognozy)
  z komentarzami i objaśnieniami wariancji.
 • Utrzymuje właściwy system kontroli finansowej i zapewnia zgodność z naszymi standardami sprawozdawczości. Stałe monitorowanie systemu kontroli prowadzone przez nasz zespół audytu wewnętrznego gwarantuje solidność naszych systemów i dobrą kontrolę wewnętrzną w codziennej pracy.
 • Dostarcza informacji i wsparcia osobom odpowiedzialnym za zarządzanie operacjami. Oprócz raportów z wynikami finansowymi pion finansowy dostarcza danych niefinansowych wspomagających prowadzenie działalności. Obejmuje to wyniki produkcyjne zakładów i koszty produktów wykorzystywane do planowania produkcji.

Na poziomie zakładu kontroler finansowy jest bardzo ważnym członkiem zespołu finansowego, odpowiadającym za:

 • prowadzenie księgowości i rachunkowości,
 • sprawozdania z wyników finansowych zakładu,
 • utrzymywanie odpowiedniego systemu kontroli finansowej.

Oferty pracy

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery z nami?

Zobacz nasze oferty

Działy

Sprzedaż i marketing

Budowanie cennych relacji z naszymi klientami. (więcej)

Produkcja

Szybko zmnieniające się środowisko, dostarczające naszym klientom produkty najwyższej jakości. (więcej)
  

Projektowanie i innowacje

Wdrażanie najlepszych pomysłów (więcej)

Wsparcie

Zapewnianie wsparcia i rozwoju dla naszego globalnego zespołu (więcej)

 

Zakupy
Zapewnianie bezpieczeństw dostaw usług, produktów i surowców. (więcej)