Smurfit Kappa uppnår fyra av sina Better Planet-hållbarhetsmål
2024-03-19T00:00:00

Smurfit Kappa uppnår fyra av sina Better Planet-hållbarhetsmål

Rapporten om hållbar utveckling visar att vi levererar på flera miljömål och sociala mål

Smurfit Kappa meddelade idag att man har uppnått fyra av sina Better Planet 2050 hållbarhetsmål på medellång sikt. Better Planet 2050-målen kvantifierar företagets åtagande att leverera en hållbar framtid genom: koldioxidsnåla, cirkulära förpackningslösningar; ökat stöd till de samhällen där företaget verkar, och ytterligare förbättra livet för sina anställda.  

Enligt företagets 17:e rapport om hållbar utveckling som publicerades idag, har Smurfit Kappa uppnått sina mål när det gäller:

 • Avfall: en minskning med 35,8 % av avfallet som skickas till deponi, vilket överträffar företagets mål om en minskning med 30 % senast 2025 (24 % 2022)
 • Skogsbruk: 95,5 % av förpackningar som säljs med spårbarhetscertifiering, vilket överträffar målet på 95 % för 2025 (94,3 % 2022)
 • Lokalsamhällen: 25,6 miljoner euro har donerats för att stödja sociala, miljömässiga och lokala initiativ, vilket överträffar målet för 2025 om 24 miljoner euro (18,4 miljoner euro 2022)
 • Mångfald: I slutet av 2023 innehades 25,1 % av chefsbefattningarna av kvinnor, vilket är tidigare än målet om 25 % senast 2024 (23,5 % 2022).

Den omfattande rapporten som täcker januari till december 2023 belyser bolagets framsteg genom fortsatta kapitalinvesteringar, pågående operativa förbättringar och samarbete med kunder, leverantörer och andra viktiga intressenter.  

Dynamisk och hållbar leverans 

Förutom att man har nått de viktigaste hållbarhetsmålen noteras flera viktiga resultat i rapporten, inklusive:

 • Att bli en tidig användare av Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (‘TNFD’),som ett av endast 180 företag globalt
 • Installationen av 12 000 solpaneler vid företagets pappersbruk i Sangüesa i Spanien. som ett komplement till liknande gröna energi-initiativ vid företagets anläggningar i Spanien, Colombia, Mexiko och nu senast, vid en ny anläggning i Marocko
 • Slutförandet av en investering på 27 miljoner euro i en ny anläggning för avfallshantering och återvinning vid företagets pappersbruk Nervión i Iurreta, Spanien, som eliminerar över 70000 ton material som tidigare skickades till deponi
 • Invigning av ett banbrytande renings- och avloppsreningsverk i Belgrad i Serbien, det första i sitt slag i landet
 • Fortsatta framsteg i företagets biomassaprojekt stöttat med en investering på 100 miljoner USD i Colombia, som kommer att bli det största projektet i koncernens historia och som är planerat att starta under 2025
 • Publicering av koncernens andra  Green Bond Impact Report
 • Ledarskap inom hållbarhet erkänns av Morningstar Sustainalytics, som utsåg Smurfit Kappa som nummer ett i pappersförpackningssektorn. Utnämningen bygger vidare på Smurfit Kappas starka resultat inom MSCI och ISS ESG och dess nyligen förbättrade A- poäng i CDP inom klimat, vatten och skogsbruk.

Tony Smurfit, koncernchef, säger i en kommentar till publiceringen av rapporten: – Jag är oerhört stolt över de stora framsteg som vi har gjort när det gäller våra hållbarhetsmål under 2023. Jag är särskilt stolt över att vi redan nu har uppnått fyra av våra Better Planet 2050-mål. Detta speglar inte bara våra medarbetares engagemang och effektiviteten hos våra investeringsprogram, utan det visar också vårt orubbliga engagemang för att stödja lokalsamhället, på de platser där vi har verksamhet, skapa en bättre planet och leverera en cirkulär framtid med låga koldioxidutsläpp.

Garrett Quinn, Chief Sustainability Officer på Smurfit Kappa, tillade: – Vår senaste rapport om hållbar utveckling lyfter fram flera viktiga prestationer som idag levererar på våra hållbarhetsåtaganden. Utöver resultatet 2023 fortsätter Smurfit Kappa att vidta åtgärder nu för att leverera en mer hållbar framtid genom områden som: samarbetsprojekt om utfasning av fossila bränslen; ett tidigt införande av TNFD; och ett fokus hos alla våra anställda på att leverera en tillverkningsprocess som är lika hållbar som vår produkt. 

För att ladda ner en sammanfattning av den fullständiga interaktiva versionen av rapporten om hållbar utveckling, besök vår sida för hållbarhetsrapportering 

 

hÅLLBARHETSRApPortERing

Highlights från vår hållbarhetsrapport för 2023

Läs våra highlights från Hållbarhetsrapporten 2023 för att ta reda på hur vi arbetar med mätbara åtgärder för alla våra strategiska hållbarhetsmål.

Läs rapporten

STAY INFORMED

Sign up to get the latest news from Smurfit Kappa