Speak Up-tjänsten | Etik | Smurfit Kappa

Speak Up-tjänsten

 

Allt vi gör ska vara etiskt rätt

Under 2019 har koncernen arbetat på ett projekt i syfte att granska vår etik i ledningsprocesser och styrning för att: 

  • Tillhandahålla en förbättrad rapporteringskanal och ärendehanteringsprocess som överensstämmer med de tre grundläggande principerna i Smurfit Kappas uppförandekod: lagligt efterlevande, etiskt beteende och åtagande av kvalitet och god service 
  • Tillhandahålla en möjlighet för våra anställda att kunna rapportera felaktigt eller befarat felaktigt beteende i fullt förtroende genom en oberoende kanal utan oro för vedergällning. 

Vår ambition var att försäkra oss om att vi erbjuder den bästa processen, med en hotline-baserad tjänst, tillgänglig för samtliga medarbetare inom såväl kontor som produktion och på alla de huvudsakliga kommunikationsplattformarna, såsom telefon, e-post, och online på nästan 20 olika språk.

Vår Speak Up-plattform som nu lanserats har även gett våra intressenter möjlighet att på ett enkelt och konfidentiellt sätt rapportera eventuella felaktigheter och misstanke om felagerande.
Tjänsten är tillgänglig alla dagar om året, dygnet runt och garanterar oss konfidentialitet och/eller anonymitet samt en försäkran mot eventuell vedergällning.

Som stöd för detta nya initiativ granskade vi samtidigt vår uppförandekod och integrerade vår ”Good Faith Reporting Policy & Whistleblower Code” policy till ett gemensamt dokument.

Klicka här för att komma direkt till vår oberoende Speak Up-hemsida