Meddelande från VD

 

Smurfit Kappa är världsledande inom design och tillverkning av pappersbaserade förpackningar, med sitt team på över 48 000 medarbetare i 36 länder världen över. Lojalitet, integritet och respekt är värderingar som ligger till grund för organisationen. 

Sättet vi agerar på, såväl individuellt och som företag, förmedlar vilka vi är och vad andra kan förvänta sig av oss. Vår fortsatta framgång är beroende av att vårt agerande inte bara är lagligt utan även etiskt. 

Vår uppförandekod och nya konfidentiella Speak Up-tjänst vägleder oss i våra rättsliga och etiska skyldigheter och visar oss vilken information och underlag vi behöver för att kunna ta sunda beslut i vårt arbete. 

Speak Up-tjänsten har skapats för att säkerställa att du enkelt och konfidentiellt ska kunna rapportera ett misstänkt felagerande, utan oro för vedergällning.  

Smurfit Kappa sätter stort värde på anställda som berättar om sin oro. Om du upptäcker ett problem eller är känner osäkerhet över vilket beslut som är det rätta, vill vi uppmana dig till att be om råd. Detta gäller också om du ser något som du tror är fel. Ta ställning för det du tror på och rapportera. 

Du kan berätta om din oro konfidentiellt på flera olika sätt, genom e-post, telefon eller online. Alla rapporter som görs i god tro handhas av en oberoende tredje part. 
Kom ihåg att vår uppträdandekod förmedlar att vi som globalt företag agerar på ett etiskt och ärligt sätt med integritet. 

Tack för att du bidrar till att vi kan upprätthålla våra grundvärderingar lojalitet, integritet och respekt. 

Tony Smurfit

Verkställande Direktör
Smurfit Kappa Group