Robotyka | Maszyny pakujące | Smurfit Kappa Polska
Maszyny pakujące

Robotyka

Robotyka oferuje maksymalną elastyczność manipulacji produktem, umożliwiając grupowanie, pakowanie i paletyzowanie produktu w różnych ustawieniach i wzorach, wszystko za pomocą jednej maszyny.

Oferujemy szeroką gamę inteligentnych rozwiązań robotycznych, które maja na celu maksymalizację zdolności produkcyjnych i minimalizację kosztów. Oferujemy między innymi:

 • roboty dwuosiowe do prostego załadunku pudeł,
 • roboty czteroosiowe do bardziej skomplikowanego załadunku pudeł i do paletyzacji,
 • szybkie roboty typu „Pick and Place”.

Nasze roboty można stosować w zintegrowanych systemach wizyjnych do wykrywania produktu, ustawienia i kontroli jakości. Ich wielozadaniowość eliminuje powtarzalne zadania, takie jak obracanie produktu i specjalistyczne kodowanie.

Roboty można zaadaptować zarówno do bieżących. jak  i przyszłych potrzeb w zakresie pakowania. Można je po prostu przeprogramować w celu dostosowania do nowych produktów, wymiarów, konfiguracji i wzorów palet, stosownie do pojawiających się potrzeb.

Roboty pozwalają zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez wyposażenie systemowe. Są więc idealnym rozwiązaniem do integracji powierzchni produkcyjnej i paletyzacji.

Można łatwo przystosować system do nowych produktów, wymiarów, konfiguracji i wzorów palet, jeśli podyktują to przyszłe wymagania przedsiębiorstwa.

Robotyka | Jakie są cechy tego produktu?

 • Dostępne roboty dwu- i czteroosiowe
 • Mała powierzchnia zabudowy – idealne rozwiązanie przy ograniczonej powierzchni
 • W pełni regulowane głowice chwytaków, umożliwiające szybką zmianę wymiarów
 • Zintegrowane z systemami wykrywania produktu, ustawienia i kontroli jakości
 • Wielozadaniowość

Robotyka | Jakie korzyści daje ten produkt?

 • Obniżony koszt robocizny wynikający z automatyzacji pakowania/paletyzacji
 • Zwiększona wydajność produkcji w porównaniu z pakowaniem/paletyzacją wykonywanymi ręcznie
 • Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy – wyeliminowanie zagrożeń przy manipulacji
 • Elastyczność umożliwiająca stosowanie różnych produktów, wymiarów i konfiguracji w tej samej maszynie
 • Bezpieczna na przyszłość – można ją zaadaptować w razie zmiany wymagań odnośnie do opakowań

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś

* Pola obowiązkowe

Maksymalna ilość plików: 5, maksymalna wielkość każdego pliku: (5 Mb).

Możesz zrezygnować w każdej chwili za pomocą linka rezygnacji z subskrypcji w komunikacji e-mail. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami.