Smurfit Kappa publikuje drugi raport dotyczący zielonych obligacji (Green Bond)
2023-10-25T00:00:00

Smurfit Kappa publikuje drugi raport dotyczący zielonych obligacji (Green Bond)

Smurfit Kappa opublikowała swój drugi roczny raport dotyczący alokacji i wpływu zielonych obligacji, który zawiera szczegółowe informacje na temat wykorzystania wpływów z pierwszej emisji dwóch transz zielonych obligacji o wartości 1 miliarda euro, wyemitowanych we wrześniu 2021 r.

Green Finance Framework - ramowy model ekologicznego finansowania 

Ramowy model ekologicznego finansowania Smurfit Kappa odzwierciedla zrównoważony charakter jej modelu biznesowego i zawiera kryteria kwalifikowalności uwzględniające zakres geograficzny działalności Grupy oraz jej silne praktyki biznesowe w dziedzinie  obiegu zamkniętego.

Zgodnie z tym modelem, środki pozyskane z zielonych obligacji (Green Bond) zostały przypisane do aktywów związanych z następującymi kategoriami:

Produkty, technologie i procesy produkcyjne dostosowane do gospodarki o obiegu zamkniętym i/lub certyfikowane projekty ekologicznie efektywne (96%), które przyczyniły się do następujących osiągnięć:

  • 6,8 mln ton odpadów (głównie po-konsumenckich) poddanych recyklingowi w roku 2022,
  • 76% włókien pochodzących z recyklingu w produkcji globalnej,
  • 100% włókien pochodzących z certyfikowanych w systemie FSC, PEFC lub SFI zrównoważonych źródeł,
  • 4% redukcji odpadów kierowanych na składowiska w porównaniu do roku 2020,
  • 8% redukcji poboru wody w porównaniu do roku 2020.

Środowiskowo zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i zagospodarowanie terenu (4%), co przyczyniło się do następujących rezultatów: 

  • 100% zasobów leśnych certyfikowanych w systemie FSC w tym ponad 30% zasobów leśnych w Kolumbii,
  • 9,34 milionów ton CO2 zmagazynowanych w zasobach leśnych,
  • 100% drewna użytego do produkcji pochodzi z lasów certyfikowanych i zarządzanych w sposób zrównoważony.

Komentując raport, Emer Murnane, Smurfit Kappa Group Treasurer, powiedziała: "To sprawozdanie podkreśla nasze nieustanne zaangażowanie w integrowaniu strategii zrównoważonego rozwoju z naszą strukturą kapitałową i ciągłym inwestowaniem w  obieg zamknięty, który stanowi serce naszego biznesu. Dzięki narzędziom zielonego finansowania dajemy inwestorom możliwość inwestowania w naprawdę zrównoważone praktyki biznesowe, co potwierdzamy raportując transparentnie postępy w realizacji naszych ambitnie zdefiniowanych celów zrównoważonego rozwoju."

Garrett Quinn, Smurfit Kappa Chief Sustainability Officer, dodał: "Raport pozwala zobaczyć nasze strategiczne podejście do tworzenia zrównoważonej przyszłości poprzez odpowiednie praktyki inwestycyjne. Ukazuje on przykłady projektów i inicjatyw inwestycyjnych o charakterze ekologicznym i społecznym, które doprowadziły do realnego pozytywnego wpływu. Dzięki zielonym obligacjom i zrównoważonemu finansowaniu, inwestujemy w bardziej ekologiczny i przyjazny planecie świat, jednocześnie tworząc wartość ekonomiczną."

 

Pobierz raport

Więcej informacji na temat naszych zrównoważonych inicjatyw znajdziesz tutaj.