Rada Unii Europejskiej powinna wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego
2023-12-14T00:00:00

Rada Unii Europejskiej powinna wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego

Smurfit Kappa, światowy lider w dziedzinie zrównoważonych opakowań oraz stowarzyszenie na rzecz druku i papieru Two Sides, w pełni popierają unijne rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) w ramach celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Ten projekt czeka kluczowy moment, który będzie miał miejsce 18 grudnia podczas posiedzenia Rady UE Ministrów Środowiska. Rada będzie musiała zdecydować, czy poprze Parlament Europejski uznając, że oba systemy ponownego użycia i recyklingu są zgodne z interesem bardziej ekologicznej Europy.

Europejski przemysł tekturowy od dziesięcioleci dysponuje najlepszym systemem recyklingu wśród wszystkich materiałów opakowaniowych. Całkowita produkcja tektury falistej w UE wynosi ponad 30 milionów ton rocznie, z czego ponad 90 procent podlega recyklingowi.

Tekturowe pudełko można poddać recyklingowi nawet 25 razy, co czyni go najczęściej ponownie przetwarzanym materiałem opakowaniowym w Europie. Ponadto papier  jest materiałem w 100% biodegradowalny, co oznacza, że w przeciwieństwie do innych materiałów, nienadające się do recyklingu opakowania tekturowe, znikną z natury w ciągu czterech miesięcy.

Jonathan Tame, Managing Director Two Sides, powiedział: „Większość używanych opakowań tekturowych w łańcuchu dostaw detalicznych nigdy nie trafia do strumienia odpadów. Opakowania zarządzane w obiegu zamkniętym od sprzedawcy detalicznego do podmiotu zajmującego się recyklingiem, są odbierane z supermarketów i zwracane do papierni często w ciągu 14 dni, a następnie ponownie przetwarzane w nowe opakowania.

Saverio Mayer, CEO Smurfit Kappa Europe, skomentował: „Branża tektury jest liderem w zapewnianiu zielonej transformacji Europy dzięki produktowi, który w 100% nadaje się do recyklingu, jest odnawialny i biodegradowalny.

Parlament UE uznał, że ponowne użycie i recykling opakowań to uzupełniające się i solidne systemy, które istnieją od dziesięcioleci i są prowadzone przez setki małych i średnich europejskich przedsiębiorstw, oraz stanowią podwaliny unijnej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiskowego.

Wzywamy Radę UE Ministrów Środowiska, aby poszła w ślady Parlamentu i wspierała europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym, tak jak to zrobiła w 2020 r. Właściwe rozwiązanie tego problemu ma znaczenie, ponieważ stawką jest ekologiczna transformacja Europy”.

Niedawna historyczna decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie przełomowych uregulowań prawnych (PPWR) prowadzi Europę w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym, zgodnie z ubiegłorocznym wnioskiem Komisji Europejskiej. Już w 2020 r. Rada UE z zadowoleniem przyjęła zamiar, aby do 2030 r. wszystkie opakowania nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu.