Klienci coraz chętniej wybierają ekologiczne opakowania
2022-09-21T00:00:00

Klienci coraz chętniej wybierają ekologiczne opakowania, nawet w trudnych czasach

- Dwie trzecie konsumentów chce być bardziej eko.

- Połowa respondentów oczekuje zmniejszenia ilości opakowań.

- Problem „Greenwashingu” wciąż aktualny - klienci weryfikują proekologiczne deklaracje firm.

Najnowszy raport z badań konsumenckich przeprowadzonych przez agencję Drapers na zlecenie Smurfit Kappa pokazuje, że zrównoważone opakowania są nadal ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji zakupowych. Badanie, przeprowadzone w obliczu występujących problemów z łańcuchami dostaw, rosnącej inflacji i trwającej wojny w Ukrainie, wykazało, że dwie trzecie respondentów chce być bardziej eko, a ponad jedna trzecia wybrała produkt z uwagi na zrównoważony charakter jego opakowania.

Zrównoważone opakowania są ważne – ze względu na możliwość recyklingu i wykorzystania materiałów z odzysku

Raport Sustainability and the Consumer 2022 (Zrównoważony rozwój a Konsument 2022), analizuje dane z ankiety przeprowadzonej wśród 2000 kupujących i śledzi ich zmieniające się opinie, oczekiwania oraz priorytety w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju i mody.

Z badania wynika, że tzw. konsumenci marek modowych (czyli osoby kupujące ubrania i zainteresowane modą) coraz częściej wybierają zrównoważone produkty oraz opakowania. Oznacza to, że troska o zmiany klimatyczne wpływa na decyzje zakupowe pomimo niestabilności na arenie międzynarodowej.

Ważnym czynnikiem przy ocenie wpływu mody na środowisko jest możliwość recyklingu opakowań. Sama świadomość o tym, że opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia jest istotna dla 65% respondentów. Natomiast dla 42% ankietowanych ważne jest wykorzystanie w opakowaniu materiałów pochodzących z recyklingu. Z kolei 49% konsumentów zwraca uwagę na stosowanie mniejszej ilości opakowań, stwierdzając, że ich nadużywanie stało się „zmorą” wielu firm, zwłaszcza w przypadku zakupów online.

Pomimo jasnych deklaracji konsumentów w kwestii wyboru produktów w ekologicznych opakowaniach, ich rzeczywista gotowość do płacenia za nie jest już mniej oczywista. Z raportu wynika, że nieco ponad połowa (51%) uważa, że zrównoważone opakowania nie powinny wiązać się z większym kosztem podczas zakupów. W raporcie stwierdzono, że młodsza część kupujących (18-24 lata) jest bardziej skłonna zapłacić więcej za opakowanie wyprodukowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (64%) niż ankietowani ze starszej grupy wiekowej (55-60 lat), którzy uważają, że koszty te powinny być ponoszone przez sprzedawców detalicznych (65%).

Eddie Fellows, CEO Smurfit Kappa Wielka Brytania i Irlandia, skomentował rolę zrównoważonych opakowań w handlu detalicznym: „Tegoroczny raport Drapers po raz kolejny podkreśla istotne znaczenie zrównoważonych opakowań zarówno dla sprzedawców, jak i konsumentów. Opakowania są najbardziej widocznym i wymiernym dowodem zaangażowania marki w realizowanie celów zrównoważonego rozwoju. Przechodzenie z nieekologicznych materiałów opakowaniowych na materiały przyjazne środowisku, takie jak papier, unaocznia zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W Smurfit Kappa działamy jako strategiczny partner biznesowy, pomagając wszystkim naszym klientom w optymalizacji ich łańcucha dostaw. Wiąże się to między innymi z projektowaniem ekologicznych i dopasowanych do potrzeb rozwiązań opakowaniowych. Choć niektórzy sprzedawcy mogą być zniechęceni potencjalnie wyższymi kosztami opakowań wyprodukowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, to długotrwałe korzyści z takiej inwestycji sprawią, że będzie ona opłacalna”.

Nie tylko deklaruj, ale też udowodnij - problem greenwashingu

W raporcie podkreślono również dążenie konsumentów do weryfikacji realnej działalności firm na rzecz środowiska. 62% respondentów twierdzi, że zazwyczaj uznaje za prawdziwe oświadczenia firm, że ich produkty są wytwarzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie 21% osób nie wierzy tym deklaracjom, a tylko 17% akceptuje je zawsze, co stanowi spadek o 2% w stosunku do danych z ubiegłego roku. Rosnący sceptycyzm konsumentów doprowadził do zmniejszenia poziomu zaufania do marek: 71% ankietowanych mówi otwarcie, że nie zawsze ufa markom zapewniającym, że ich produkty są zrównoważone. Badania wyraźnie pokazują natomiast, że każde proekologiczne działanie dowodzące realizacji celów zrównoważonego rozwoju, przyczynia się do zwiększenia zaufania ze strony konsumentów.

Wyniki raportu skomentował również Garrett Quinn, Chief Sustainability Officer w Smurfit Kappa, mówiąc: „Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na to, co dana marka „robi”, a nie na to, co „mówi, że robi”. Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić autentyczność tego typu składanych deklaracji. Najlepszym z nich jest weryfikacja i certyfikacja przez stronę trzecią. Nasza praca w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju została doceniona właśnie przez wiodące organizacje, takie jak inicjatywa Science Based Targets, MSC i Sustainalytics.

Taka zewnętrzna certyfikacja potwierdza nasze działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwiarygadnia nas jako firmę i pokazuje naszym klientom, że praca, którą wykonujemy jest istotna".


61% respondentów deklaruje, że są bardziej skłonni kupić produkt, który posiada certyfikat lub został zweryfikowany przez niezależną instytucję. W grupie osób w wieku 35-44 lata liczba ta rośnie do 70%.

Zrównoważony rozwój zostanie na zawsze

 

zobacz portfolio opakowań modowych