2021-09-30T00:00:00

Konsumenci potwierdzają, że ekologiczne opakowania wpływają na ich decyzje zakupowe

  • 64% konsumentów preferuje zakupy od sprzedawców detalicznych oferujących ekologiczne opakowania
  • 50% konsumentów jest skłonnych zapłacić więcej za ekologiczne opakowanie i dostawę
  • To szansa dla marek detalicznych, aby budować zaufanie konsumentów

Agencja Drapers opublikowała swój najnowszy raport B2B na temat handlu detalicznego w branży modowej. Publikacja powstała we współpracy ze Smurfit Kappa – wiodącym producentem opakowań papierowych. Jak wynika z raportu, dla brytyjskich konsumentów opakowanie ma duże znaczenie i odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji o nabyciu produktu. Prawie dwie trzecie respondentów (64%) stwierdziło, że preferuje zakupy od marek i detalistów, którzy używają ekologicznych opakowań.

Zrównoważone opakowanie wzmacnia postrzeganie marki

W raporcie agencji Draper Sustainability and the Consumer 2021, konsumenci branży modowej stwierdzili, że opakowanie produktu ma dla nich znaczenie. 73% z nich uznało, że stosowanie opakowań papierowych lub kartonowych jest dla nich ważne dla oceny poziomu zrównoważonego rozwoju marki. Według 77% respondentów, marki powinny używać jak najmniej opakowań, a dla 66% istotne jest, aby opakowania mogły być poddane recyklingowi.

Jednakże – co może okazać się istotne dla detalistów – prawie połowa (49%) ankietowanych stwierdziła, że zapłaciłaby więcej zarówno za zrównoważone opakowanie, jak i za zrównoważoną dostawę. Ponadto jedna trzecia (33%) zadeklarowała, że zrezygnowałaby z zakupu ze względu na brak ekologicznego opakowania.

Odnosząc się do tego, jak duże znaczenie ma dla detalistów wprowadzanie zrównoważonych opakowań, Eddie Fellows, CEO Smurfit Kappa w Wielkiej Brytanii i Irlandii, powiedział: „Opakowanie jest widocznym i namacalnym elementem zaangażowania marki w zrównoważony rozwój. Raport podkreśla, że ekologiczne opakowania są coraz ważniejszym czynnikiem decyzyjnym dla klientów branży modowej oraz podkreślają status marki. Raport pokazuje również, jak ważne jest, aby firmy zrozumiały korzyści z wprowadzenia ekologicznych opakowań, konsekwencje braku podjęcia tego typu działań i wpływ na reputację marki, a także rolę, jaką opakowania mogą odegrać w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Detaliści często błędnie zakładają, że przestawienie się na bardziej ekologiczny łańcuch dostaw będzie wiązało się ze znacznymi inwestycjami. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby pomóc im zrozumieć długoterminowe oszczędności, jakie przynosi optymalizacja i wdrożenie zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw opakowań”.


Szansa na zwiększenie zaufania konsumentów wobec marek

raporcie podkreślono również możliwość budowania zaufania konsumentów wobec marki i firmy. Klienci są zwolennikami działań w ramach zrównoważonego rozwoju, ale często nie wiedzą, które marki takie działania podejmują. Według badań, ponad dwie trzecie (69%) konsumentów nie zawsze ufa markom i detalistom, którzy twierdzą, że funkcjonują w sposób zrównoważony. Natomiast 36% respondentów uważa, że marki i detaliści robią wystarczająco dużo w tym kierunku.

Jednakże dokonywanie wyłącznie ekologicznych wyborów niejednokrotnie stanowi dla konsumentów wyzwanie. Kupujący prowadzą intensywne życie, a ich codzienne priorytety często ze sobą kolidują. Cena w dalszym ciągu może stanowić przeszkodę dla klientów branży modowej – 76% z nich twierdzi, że kupiłoby zrównoważone produkty odzieżowe, gdyby były bardziej przystępne cenowo. Jeśli dodać do tego fakt, że połowa konsumentów zapłaciłaby więcej także za zrównoważone opakowanie i dostawę, widać, że konsumenci coraz chętniej biorą pod uwagę wspieranie działań w ramach zrównoważonego rozwoju podczas podejmowania decyzji zakupowych.

W oczekiwaniu na lidera

Badanie wykazało, że zdaniem 43% konsumentów, to przede wszystkim detaliści powinni być liderami w zakresie poprawy wizerunku i podejmowanych działań w ramach zrównoważonego rozwoju w branży modowej. 27% ankietowanych widziałoby w tej roli rząd, a 12% - samych konsumentów. Mimo to, tylko 27% pytanych uważa, że obecnie prym w tym zakresie wiodą detaliści.

„Zrównoważony rozwój jest jednym z wyzwań naszych czasów. Opakowania pozwalają markom i sprzedawcom detalicznym zademonstrować swoje zaangażowanie w ten rodzaj podejmowanych działań. Wraz z ciągłym wzrostem e-handlu ekologiczne opakowania stanowią ważny i integralny element tego, jak postrzegana jest marka. Współpracujemy z coraz większą liczbą klientów, którzy odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone opakowania i angażują się w działania na rzecz naszej planety” – podsumował Tony Smurfit, CEO Grupy Smurfit Kappa.

 

 

Dowiedz się więcej o naszym e-commerce portfolio