Smurfit Kappa weźmie udział w pierwszym na świecie projekcie dotyczącym magazynowania energii w formie wodoru
2020-08-05T00:00:00

Smurfit Kappa weźmie udział w pierwszym na świecie projekcie dotyczącym magazynowania energii w formie wodoru

Lider rynku opakowań pionierem programu transformacji energetycznej Komisji Europejskiej.

Firma Smurfit Kappa została wybrana do udziału w innowacyjnym projekcie badawczym o nazwie HYFLEXPOWER, dotyczącym energii odnawialnej. W jego ramach, należąca do firmy papiernia Saillat we Francji będzie pierwszym na świecie zakładem produkcyjnym, w którym zostanie zainstalowany elektrolizer zintegrowany z turbiną wodorową, wytwarzającą zarówno energię elektryczną, jak i cieplną. Elektrolizer ma umożliwić zamianę nadwyżek energii odnawialnej w wodór, który następnie będzie wykorzystany do ponownej produkcji energii elektrycznej i zasilenia nią sieci elektroenergetycznej. 

Informacja o udziale w tym projekcie zbiegła się w czasie z publikacją raportu Komisji Europejskiej „Strategia wodorowa dla Europy neutralnej dla klimatu”. Przedstawiono w nim rolę wodoru, która będzie kluczowa w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – inicjatywy dotyczącej neutralności węglowej i transformacji energetycznej.

Bo wodór można magazynować

Autorzy projektu HYFLEXPOWER chcą wykazać, że odnawialny wodór może posłużyć do magazynowania energii, która następnie w efektywny sposób zostanie wykorzystana do zasilania turbiny przemysłowej o dużej mocy, oferując tym samym dodatkową elastyczność systemowi elektroenergetycznemu. 

Dla zmniejszenia skutków zmian klimatycznych kluczowe jest bowiem – w skali globalnej – przestawienie systemów produkcji i konsumpcji energii z paliw kopalnych (w tym ropy, gazu ziemnego i węgla) na źródła odnawialne, takie jak wiatr i słońce, a także wspomniany wodór. Jednym z głównych wyzwań związanych z transformacją energetyki jest jednak zdolność magazynowania zmiennych zasobów energii odnawialnej. 

Taki jest cel przeprowadzenia innowacyjnych badań we francuskiej papierni Saillat: udowodnienie, że wodór można wytwarzać z energii odnawialnej i – co ważne – magazynować oraz ponownie wykorzystać, a docelowo zastąpić nim w 100% gaz ziemny, używany obecnie przez systemy elektrociepłownicze. 

Światowe wyróżnienie i nowa droga energetyczna

W całość działań zaangażowanych jest kilka firm i organizacji, w tym: francuski koncern energetyczny Engie Solutions, Siemens Gas and Power, Centrax, ARTTIC i Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR) oraz europejskie uniwersytety (Uniwersytet w Atenach, Uniwersytet w Lund, Uniwersytet Duisburg-Essen, a także UCL w Londynie). Koszt projektu wynosi 15,2 mln euro, z czego dwie trzecie środków pochodzi z unijnego programu Horyzont 2020 prowadzonego w zakresie badań naukowych i innowacji*.

„W Smurfit Kappa kładziemy duży nacisk na innowacje i poprawę naszej efektywności energetycznej, dlatego cieszymy się, że zostaliśmy wybrani do udziału w tym projekcie” -
powiedział Laurent Sellier, dyrektor operacyjny Smurfit Kappa Paper & Board Europe.

“Nasz zakład w Saillat ma optymalną powierzchnię oraz posiada zintegrowany system elektrociepłowniczy, dlatego też jest idealnym miejscem do przeprowadzenia tego przełomowego eksperymentu badawczego. Cieszy nas też myśl o współpracy ze wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia i chcemy dołożyć wszelkich starań, by ten projekt zakończył się sukcesem oraz otworzył drogę do przejścia z paliw kopalnych na źródła bez emisyjne w światowym sektorze energetycznym”.  

Power to X

W ramach HYFLEXPOWER opracowywane są nowe technologie dla całego procesu “power-to-X-to-power”, czyli sposobu na gromadzenie i przekształcanie nadwyżek energii elektrycznej. Elektrolizer zainstalowany we francuskim zakładzie w Saillat będzie służyć do magazynowania nadmiaru odnawialnej energii elektrycznej w postaci “zielonego” wodoru. W okresach dużego zapotrzebowania wodór będzie z kolei wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej, która posłuży do zasilania sieci.

Projekt jest kilkuetapowy i rozpocznie się od budowy elektrolizera w 2021 roku, z kolei działania pilotażowe i uruchomienie turbiny nastąpi w roku 2022. 

 


  * = Grant Agreement No. 884229