Smurfit Kappa zwiększa swoje ambicje klimatyczne i stawia sobie za cel osiągnięcie zerowej emisji netto w 2050 roku
2020-11-09T00:00:00

Smurfit Kappa zwiększa swoje ambicje klimatyczne i stawia sobie za cel osiągnięcie zerowej emisji netto w 2050 roku

Ambitniejszy cel pośredni na 2030 rok

Firma Smurfit Kappa ogłosiła dziś nowe wytyczne dotyczące dalszej redukcji emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych. Jej ambicją jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Firma zdecydowała również o zmianie celu pośredniego na 2030 rok. Dotychczas zakładano, że emisja CO2 zostanie w 2030 roku zredukowana w stosunku do poziomu z 2005 roku o 40%. Aktualny cel pośredni ustalono natomiast na 55%. O zgodność realizacji wyznaczonych poziomów emisji z postanowieniami klimatycznego porozumienia paryskiego ma zadbać inicjatywa Science Based Target.

Smurfit Kappa już od 2005 roku jest rynkowym liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dotychczas firmie udało się zmniejszyć emisję CO2 aż o 32,9%. To imponujące osiągnięcie jest efektem realizacji kluczowych projektów, jakie wchodzą w skład średniookresowej strategii firmy. 

Jednym z takich przedsięwzięć była instalacja specjalnego kotła regeneracyjnego w austriackich zakładach Smurfit Kappa w Nettingsdorf. Został on uruchomiony w czerwcu bieżącego roku. Nowy kocioł ma pomóc w redukcji emisji CO2 o dalsze 40 tys. ton, co przekłada się na zmniejszenie emisji w skali całej firmy o dodatkowe 1,5%. 

Tony Smurfit, Dyrektor Generalny Grupy, tak skomentował najnowsze inicjatywy firmy: „Z dumą wspieramy Europejski Zielony Ład, zakładający osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Zrobiliśmy duże postępy w realizacji dotychczasowych celów, a te, które wyznaczamy sobie teraz, podkreślają nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i troskę o planetę. Zrównoważony rozwój od dziesięcioleci leży u podstaw naszej działalności, dlatego też chcemy być liderem w tym zakresie i podnosić poprzeczkę w przemyśle papierniczym i opakowaniowym, wyznaczając tak ambitne cele. To powód do dumy zarówno dla naszych klientów, jak i pracowników.”