Smurfit Kappa rozpoczyna w Kolumbii innowacyjne przedsięwzięcie związane z wykorzystaniem energii słonecznej
2020-07-16T00:00:00

Smurfit Kappa rozpoczyna w Kolumbii innowacyjne przedsięwzięcie związane z wykorzystaniem energii słonecznej

Firma Smurfit Kappa zaprezentowała najnowocześniejszy system paneli fotowoltaicznych w swojej plantacji leśnej w Kolumbii. 

System Solar One, opracowany we współpracy z dostawcą energii odnawialnej Celsia, pozwoli zaspokoić 50% zapotrzebowania na energię w szkółce leśnej oraz w laboratoriach entomologii i patologii roślin.

Szacuje się, że 168 paneli składających się na ten system będzie generować 78 tys. kWh rocznie, zmniejszając tym samym roczną emisję CO₂ o 29,7 tony.

Solar One został zainstalowany na terenie szkółki leśnej w optymalnym miejscu, gdzie czas nasłonecznienia będzie mógł zostać maksymalnie wykorzystany. Szkółka leśna może dostarczyć rocznie do 8 mln sadzonek sosny i eukaliptusa, które są następnie sadzone na plantacjach leśnych Smurfit Kappa w całym kolumbijskim regionie andyjskim, a także wykorzystywane do ponownego zalesiania.

Laboratoria entomologii i patologii roślin, które również będą korzystać z nowego systemu fotowoltaicznego, pracują wraz ze szkółką leśną nad programami profilaktycznymi. Ich celem jest wykrywanie i badanie potencjalnych szkodników oraz chorób drzew. Wszelkie metody stosowane do eliminacji szkodników, działają w zgodzie z naturą i są całkowicie organiczne.

Ricardo Sierra Fernandez, dyrektor generalny firmy Celsia, powiedział: „Cieszymy się, że możemy wspierać Smurfit Kappa Colombia. Firma ta jest liderem w dziedzinie ochrony środowiska, czego przykład stanowi wykorzystanie energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb ich niesamowitej szkółki leśnej w miejscowości Restrepo. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzono”.

Alvaro Henao, dyrektor generalny Smurfit Kappa Colombia, dodał: „Wykorzystanie czystej i odnawialnej energii to krok na drodze do osiągnięcia naszego strategicznego celu, jakim jest redukcja emisji CO₂. Poczyniliśmy tu znaczne postępy poprzez zastosowanie biopaliw do samodzielnego wytwarzania energii w naszym zakładzie Yumbo, wykorzystanie gazu ziemnego w większości naszych zakładów oraz ciągłe wychwytywanie CO₂ z atmosfery w naszych plantacjach leśnych. Najnowsza realizacja motywuje nas, by dalej przyczyniać się do tworzenia zrównoważonej przyszłości”. 

Kolumbijski oddział Smurfit Kappa jest uważany za doskonały przykład – zarówno w kraju, jak i na świecie – ze względu na znaczne osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony różnorodności biologicznej.