Smurfit Kappa nawiązała partnerstwo z World Wildlife Fund Kolumbia na rzecz zwiększenia ochrony lasów
2020-08-18T00:00:00

Smurfit Kappa nawiązała partnerstwo z WWF Kolumbia na rzecz zwiększenia ochrony lasów

Firma Smurfit Kappa Kolumbia nawiązała partnerstwo z tamtejszą organizacją World Wildlife Fund (WWF) w celu zwiększenia ochrony kolumbijskich lasów. Obie organizacje zaplanowały szereg wspólnych działań zmierzających do odtworzenia, powiększenia i ochrony lasów oraz ekosystemów, będących siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Współpraca ma obejmować promowanie zrównoważonych praktyk w przemyśle leśnym, zwiększony nadzór w ramach zwalczania nielegalnego wyrębu drzew oraz bliską kooperację z kolumbijskimi parkami narodowymi.

WWF jest jedną z największych globalnych organizacji działających na rzecz ochrony środowiska, zrzeszającą w swoich strukturach 6 mln osób i funkcjonującą w ponad 120 krajach na całym świecie.

Partnerstwo z WWF jest kolejnym przykładem zaangażowania Smurfit Kappa w realizację wyznaczonych, najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju, zarówno w odniesieniu do środowiska, jak i społeczności, wśród których firma działa. W ramach partnerstwa kultowe logo WWF przedstawiające pandę znajdzie się na papierowych torbach produkowanych przez Smurfit Kappa Kolumbia. Są one wytwarzane z papieru z włókien pierwotnych, które pochodzą z drewna pozyskiwanego z komercyjnych plantacji leśnych. Torby te są w pełni przetwarzalne i biodegradowalne oraz posiadają certyfikat FSC©.

Nawiązanie wzajemnej współpracy skomentował Juan Guillermo Castaneda, dyrektor generalny Smurfit Kappa The Americas: „To nowe partnerstwo jest kolejnym dowodem na to, że zrównoważony rozwój jest podstawą naszej działalności i że firma Smurfit Kappa mocno angażuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, wspierając tym samym społeczności, w których działa”.

Alvaro Jose Henao, dyrektor generalny Smurfit Kappa, dodał: „Jesteśmy dumni z naszej współpracy z kolumbijskim WWF na rzecz ochrony lasów, także namorzynowych oraz flory i fauny w tym kraju, ponieważ – tak jak nasz partner – doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są one dla naszego istnienia”.

„Od 1961 roku WWF pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami chroniącymi ludzi, społeczności i dziką przyrodę, dlatego cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę ze Smurfit Kappa w Kolumbii” - powiedziała Sandra Valenzuela, dyrektor operacyjna WWF Kolumbia.

Ponad połowę powierzchni Kolumbii pokrywają lasy. Firma Smurfit Kappa posiada obszary leśne o powierzchni 68 tysięcy hektarów, z czego 43 tysiące hektarów stanowią odnawialne plantacje komercyjne, a reszta to chronione lasy naturalne. Smurfit Kappa Kolumbia opiekuje się ponad 22 tysiącami hektarów kolumbijskich lasów naturalnych, w których występuje 41 gatunków zagrożonych, w tym niedźwiedź andyjski.