2018-07-11T00:00:00

Smurfit Kappa liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju na liście Euronext Vigeo Eiris szósty rok z rzędu

W rankingu Euronext Vigeo Eiris znajduje się 120 najlepszych spółek wyróżnionych za wyniki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przed zakwalifikowaniem spółki jej program zrównoważonego rozwoju jest badany przez zespół analityków, który dokonuje oceny maksymalnie 330 wskaźników. Tylko spółki, które przedstawią niezbite dowody wdrażania swoich programów zrównoważonego rozwoju oraz osiągną wysokie wyniki w odniesieniu do wskaźników referencyjnych zostają uwzględnione na ostatecznej liście.

Roczny Raport Zrównoważonego Rozwoju Smurfit Kappa przedstawia szczegółowe, przejrzyste i zaktualizowane sprawozdanie dotyczące wyników w zakresie ESG w pięciu strategicznych obszarach zainteresowania: Zmiany klimatu, Las, Woda, Odpady i Ludzie.

W raporcie za rok 2017, który został wydany na początku tego roku, spółka ogłosiła kilka kluczowych osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym osiągnięcie trzech celów odnoszących się do wody, zmian klimatu oraz zdrowia i bezpieczeństwa przed wyznaczonym czasem. Raport ten ujawnił również, że spółka Smurfit Kappa zainwestowała około 5 mln € w projekty społeczne i naukowe na rzecz społeczeństw, w których prowadzi działalność.

Steven Stoffer, Wiceprzewodniczący Grupy ds. rozwoju w Smurfit Kappa, powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że znów zostaliśmy uznani w tym prestiżowym indeksie. Dla Smurfit Kappa zrównoważony rozwój to nie tylko łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie nieefektywnych działań, to także zrównoważone podejście do każdego aspektu naszej działalności.

„Biorąc pod uwagę rosnącą liczbą inwestorów i środków uwzględniających kryteria ESG w decyzjach inwestycyjnych, to dla nas ważne, aby zapewnić taką gwarancję. Wielu naszych klientów również oczekuje od swoich partnerów biznesowych prawdziwego zaangażowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, a to jest coś, za co Smurfit Kappa zdobyła szereg nagród dla dostawców.”

Smurfit Kappa została również uwzględniona w systemach klasyfikacji inwestorów FTSE4Good, Ethibel i STOXX Global ESG Leaders