Hva kan vi hjelpe deg med?

2020-11-09T00:00:00

Smurfit Kappa øker klimainnsatsen ved å sette et mål om minimum netto nullutslipp innen 2050

I dag kunngjorde Smurfit Kappa nye mål for ytterligere å redusere CO2-utslippene, inkludert målet om å oppnå minimum netto nullutslipp innen 2050.  Selskapet har også økt det eksisterende målet om CO2-reduksjon innen 2030 med 15 prosentpoeng til 55 prosent, sammenlignet med resultatene fra 2005. Selskapet ønsker å få disse målene validert av Science Based Target-initiativet for å sikre at de er i tråd med målene i Paris-avtalen. 

Smurfit Kappa har vært markedsledende innen bærekraft siden 2005. Før dagens kunngjøring har selskapet allerede oppnådd en reduksjon i CO2-utslipp på 32,9 prosent mot målet om en reduksjon av 40 prosent i 2030. Denne imponerende prestasjonen er et resultat av vellykket implementering av nøkkelprosjekter som inngår i selskapets strategiske plan på mellomlang sikt. 

Ett slikt prosjekt var å installere en bransjeledende gjenvinningskjele ved selskapets papirfabrikk i Nettingsdorf i Østerrike, som ble tatt i bruk i juni i år. Den nye varmekjelen skal redusere CO2-utslippene med ytterligere 40 000 tonn, noe som tilsvarer en ytterligere reduksjon i CO2-utslipp med 1,5 prosent i hele virksomheten. 

Tony Smurfit, konserndirektør i Smurfit Kappa, sier: «Vi er stolte over å kunne støtte EUs Green Deal-mål for å oppnå netto nullutslipp innen 2050. Vi har kommet et godt stykke på veien mot våre eksisterende mål, og disse nye målene understreker organisasjonens fortsatte innsats for bærekraft – og for planeten. 

«Bærekraft har vært kjernen i virksomheten vår i flere tiår. Med disse ambisiøse målene ønsker vi å være i forkant og å sette standarden for papir- og emballasjeindustrien. Dette er noe alle kunder og ansatte kan være stolte over.»