2022-10-21T00:00:00

En av Smurfit Kappas papirfabrikker avduker ny og bærekraftig innovasjon

Smurfit Kappas papirfabrikk i Townsend Hook i Storbritannia har innført en ny og topp moderne tørkeprosess for å redusere energiforbruket og CO2-utslippene.

Tradisjonelt er tørking av papiret en av de mest energikrevende delene av produksjonen. Den nye og innovative prosessen de har tatt i bruk, har ført til en reduksjon i forbruket av dampenergi på 6 prosent og en reduksjon i de totale CO2-utslippene på 5 prosent fra papirfabrikken i Kent.  

En tilnærming med «digital tvilling» ble brukt i prosjektet for å lage en virtuell fremstilling av tørkesystemet, slik at de kunne simulere hvordan det kom til å fungere. Et tidlig eksempel på bruk av digital tvilling-teknologi var under oppdraget for å rette romfartøyet Apollo 13 i 1970, da de brukte datamodeller for å finne flyegenskapene langt unna jorden. 

Smurfit Kappa har som mål å oppnå en 55% intensitetsreduksjon i utslipp av fossilt CO2 innen 2030 og minimum netto nullutslipp av CO2 innen 2050. Den ledende emballasjeprodusenten har også fått vurdert utslippsmålene for 2030 av Science Based Targets initiative for å sikre at de er i tråd med Parisavtalen.

David Upton, Managing Director for Smurfit Kappa UK Paper, sier følgende om innovasjonen: «Den nye og avanserte tørkeprosessen har ført til en betydelig reduksjon i energiforbruket ved fabrikken. Med energikostnader som stadig øker, og med usikkerheten i markedet, bidrar denne teknologien til at vi kan redusere kostnader og ta ytterligere et skritt på reisen mot målet netto nullutslipp. 

Vi har prøvd ut denne metoden i andre deler av produksjonsprosessen, og vi håper å se lignende positive resultater over tid. Vi vil gjerne takke alle partnerne i dette samarbeidsprosjektet. Resultatene vi opplever nå, er et bevis på deres engasjement, harde innsats og vilje til å arbeide for å oppnå en mer bærekraftig fremtid.»

Smurfit Kappa samarbeidet med flere partnere for å levere innovasjonen, inkludert Paper Industry Technical Association, Automation X, ProcSim, Carbon Trust og Department of Business, Energy and Industrial Strategy. Prosjektet ble anerkjent i kategorien Sustainable Innovation under The Paper Industry Gold Awards 2022 tidligere i år.