Smurfit Kappa investerer i anlegg for bærekraftig rensing av vann i Colombia
2021-12-02T00:00:00

Smurfit Kappa investerer i anlegg for bærekraftig rensing av vann i Colombia

Papirfabrikken Barranquilla er det nyeste Smurfit Kappa-anlegget i området som får topp moderne anaerob teknologi

Smurfit Kappa, en ledende produsent av papirbasert emballasje, har fullført en totrinns oppgradering av papirfabrikken Barranquilla i Colombia. Investeringen kostet 7,5 millioner dollar, og den bestod av å implementere et anlegg for rensing av avløpsvann ved hjelp av topp moderne anaerob teknologi, noe som reduserer vanninntaket fra elven Magdalena, og som samtidig forbedrer kvaliteten på vannet som slippes ut i elven igjen.

Investeringen er enda et eksempel på Smurfit Kappas arbeid for å ta vare på vannet på en bærekraftig måte, og for å beskytte de naturlige økosystemene.

Det oppgraderte anlegget gjør at fabrikken i Barranquilla, som produserer papp av 100 % resirkulerte materialer, kan bidra til Smurfit Kappas ambisiøse bærekraftsmål, som ble utvidet i januar 2021. De inkluderer mål for vannkvalitet for å redusere vannforbruket, samt for å forbedre vannintensiteten og bruken. Konkret inkluderer dette mål for å redusere behovet for kjemisk oksygen i vannet med 60 % innen 2025, og å redusere vannintensiteten med 1 % hvert år. Det anslås at behovet for kjemisk oksygen ved fabrikken skal reduseres med 80 % som et direkte resultat av denne investeringen. 

Renseanlegget bruker avansert teknologi, inkludert en selvforsynt anaerob reaktor. Anlegget skal også lage biogass, noe som bidrar til forbedret energieffektivitet, og som vil redusere behovet for eksterne kraftkilder. Barranquilla er det nyeste eksempelet og en del av et større investeringsprogram som gjennomføres ved Smurfit Kappas papirfabrikker i Colombia. Andre investeringer inkluderer oppgraderinger av anleggene ved papirfabrikkene i Barbosa og Cali. 

Alvaro Jose Henao Ramos, CEO for Smurfit Kappa Colombia, sier følgende om renseanlegget: «I mange år har virksomheten vår vært basert på en sirkulær økonomimodell der vi ønsker å maksimere ressurseffektiviteten og minimere avfallsmengden. Denne investeringen gjør oss mer effektive i behandlingen av vann, og den er i tråd med målet vårt om å være en strategisk samarbeidspartner for virksomhetene i Karibia ved hjelp av våre bærekraftige emballasjeløsninger og miljøvennlige prosesser.»  

Juan G. Castaneda, CEO for Smurfit Kappa the Americas, sier: «Disse prosjektene er utvilsomt enda et skritt i riktig retning i miljøarbeidet vårt for vann- og energieffektivitet. For Smurfit Kappa er vann en grunnleggende ressurs som må ivaretas, og vi har fokus på å forbedre kvaliteten på vannet vi slipper ut, og på å redusere vår bruk av ressursen utover det som kreves av lovgivningen. 

I dag returneres mer enn 90 % av vannet vi bruker, til naturen, og resten av vannet omdannes til damp eller kobles til produktet i produksjonsprosessen.»

Siden 2018 har Smurfit Kappa deltatt i FNs Global Compact CEO Water Mandate, som implementerer strategier og retningslinjer for å løse den stadig økende krisen innen vann og sanitærforhold i mange deler av verden.

 

 

Les mer om vannforvaltning