Smurfit Kappa je zařazena na seznamu FTSE4Good Index již šestý rok po sobě
2019-08-15T00:00:00

Smurfit Kappa je zařazena na seznamu FTSE4Good Index již šestý rok po sobě

Závazek Smurfit Kappa k udržitelnosti byl opět oceněn zařazením na seznam FTSE4Good Index. Činnosti lídra v oblasti obalových řešení v Environmentální, Sociální a Správní (ESG) sféře mu zajistily místo na tomto seznamu již šestý rok v řadě.

Indexy FTSE4Good, vytvořené poskytovatelem globálních indexů FTSE Russell, využívají širokou škálu subjektů působících na daném trhu za účelem vytváření a hodnocení odpovědných investičních fondů a dalších produktů.

Aby byla Smurfit Kappa způsobilá pro zařazení na tento seznam, musel se posoudit přísný soubor kritérií FTSE4Good, která jsou v souladu s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

V květnu letošního roku vydala společnost Smurfit Kappa svou Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2018. Zpráva, která obsahuje ambiciózní nové cíle společnosti Smurfit Kappa v oblasti udržitelnosti do roku 2025 a dál, ukazuje výkonnost společnosti ve sféře ESG, a to v pěti strategických oblastech: Změna klimatu, Lesní hospodářství, Voda, Odpady a Lidé.

Nejnovější zpráva obsahuje pozitivní informace o pokroku, kterého Smurfit Kappa dosáhla na své cestě k tomu, aby se stala plně udržitelným a kruhovým podnikem. Tento cíl podporuje iniciativa Better Planet Packaging ,která usiluje o globální snížení množství odpadů z obalů prostřednictvím inovativního designu a recyklace obalů.

Zpráva také ukazuje úspěšnost společnosti Smurfit Kappa při snižování svého dopadu na změnu klimatu, když informovala o relativním snížení emisí fosilního CO2 o 29% v porovnání s rokem 2005, který je rokem výchozím.

Steven Stoffer, viceprezident Smurfit Kappa Group pro rozvoj, řekl: "Jsme rádi, že jsme byli opět zařazeni na seznam FTSE4Good Index. Ve Smurfit Kappa věříme v udržitelný přístup ke všem aspektům našeho podnikání.

Stále více investorů a fondů používá tento index, protože informace v něm obsažené jim pomáhají při rozhodování, kam investovat. Mnoho našich zákazníků také očekává, že se jejich obchodní partneři zavážou ke společenské odpovědnosti podniků, a toto je oblast, ve které máme skvělé výsledky."

Společnost Smurfit Kappa je rovněž uvedena v systémech pro rating investorů Euronext Vigeo, Ethibel a STOXX Global ESG Leaders.