Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Papír

Nejmodernější testovací zařízení pro zkoumání celulózy, papíru a lepenky, co se týče jejich pevnosti, možností potisku, použitelnosti a chemických vlastností

Mezi tato zařízení patří:

  • Dobře vybavená laboratoř pro všechna měření běžných parametrů papíru ve standardních klimatických podmínkách

Provádí se zde měření pevnosti při tlaku, v tahu, odolnost proti roztržení, zapálení, textura a také různé testy povrchu a optických vlastností. Laboratoř může měřit rovněž ty nejběžnější vlastnosti desek z vlnité lepenky a kartonu. Všechny testy se provádějí v přísně kontrolovaných standardních klimatických podmínkách 23 ˚C a 50% RV.

  • Charakterizace vlastností papíru v nestandardních klimatických podmínkách

Velké klimatizované místnosti nám umožňují zkoumat papír v prostředí odpovídajícím podmínkám u koncového uživatele, ať už se jedná o tropické klima, nebo skladování v chladu. Rozměry místností nám umožňují provádět aktuální měření v klimatizovaném prostředí, nejen dané podmínky měnit.

  • Vypracování nestandardních testů

Naše metody zkoumaní výrobků v nestandardních podmínkách, například odolnost v tlaku během dlouhodobého zatížení, odolnost proti prasknutí a zlomení, odolnost povrchu a pevnost lepených spojů, jsou vlastnosti týkající se použitelnosti výrobku v podmínkách zákazníka a vypovídají o celkové životnosti koncového produktu. Dobré znalosti mechanických vlastností papíru a rovněž zruční mechanici a technici IT zajišťují věrnou simulaci podmínek u zákazníka a v dodavatelském řetězci, díky nimž vyvíjíme papírové obaly s jedinečnými vlastnostmi.

  • Skenovací elektronový mikroskop (SEM)

SEM nám zprostředkovává i ty nejmenší detaily o papíru, ale může se použít také jako nástroj pro analýzu chemického složení povrchu papíru. V kombinaci se světelným mikroskopem je to účinný nástroj pro výzkum povrchových nátěrů a tisku a také pro řešení problémů s lepením a nečistotami. 

 

 
  • Chemická laboratoř

V naší laboratoři pro zkoumání tisku můžeme vyhodnocovat vzájemné působení tiskové barvy s papírovým podkladem, např. pomocí měření povrchové energie. Laboratoř má k dispozici rovněž všechny potřebné metody pro vyhodnocování tisku, jako jsou například hustota barev, tiskových bodů, jejich formace a vzhled.

V laboratoři pro výzkum nátěrů máme vybavení pro ruční a povrchové vyhodnocení barev a pro jejich vývoj.

  • Specializovaná laboratoř pro výzkum celulózy

Umožňuje nám simulovat všechny kroky při výrobě papíru, od rozpouštění, louhování až po čištění a výrobu listů papíru. V našem dynamickém formátovači listů můžeme vyrábět anizotropní, vícevrstvé archy srovnatelné s papíry vyrobenými strojově, které jsou výborným nástrojem pro vyhodnocování různých surovin a nových aditiv. 

Lars Henriksson - Vice President produktového vývoje

"Musíte živit nový nápad, vytvořit něco hodnotného a dodat to na trh"

Více o mně