PackExpert | Odbornost balení | Smurfit Kappa

PackExpert

 

Co je to?

PackExpert vypočítá přesnou pevnost požadovanou pro daný obal s přihlédnutím k veškerým fyzickým omezením v dodavatelském řetězci, včetně přepravy, skladování, manipulace, teplotních podmínek, vlhkosti atd.

Náš přístup

PackExpert nám umožňuje navrhovat a dodávat správnou úroveň výkonnosti požadovanou každým jednotlivým zákazníkem, a tím pomáhat postupně snižovat množství obalu. Výsledkem výpočtu je "správně vyvážený" obal, což uživateli umožňuje vytvořit optimalizační scénáře založené na požadavcích zákazníků.

Jaký užitek z tohoto budete mít?

Analýzou a porovnáním požadavků na váš obal s více než 100 000 dalšími obaly se riziko poškození výrobku sníží, což má za následek menší počet vad v obalu.

Máte zájem se dovědět více?

Ať už se bude jednat o návštěvu jednoho z našich Experience center za účelem získání inspirace nebo jen o krátký rozhovor s jedním z našich odborníků, budeme rádi, když se nám ozvete.

Kontaktujte nás