Smurfit Kappa Ocenění

Ocenění

Nadále získáváme, společně s dalšími zákazníky, skvělá ocenění za koordinované úsilí za účelem dosažení cílů "Inovace pro podnikatelský úspěch".

Rádi bychom se podělili o některá z těchto ocenění získaná od externích subjektů za naše úspěchy na poli inovace.