Kvalita

 

Co je to?

Kvalita začíná návrhem správného obalového řešení a zahrnuje mnohem víc než jen vytvoření dobré krabice. Obal by měl fungovat v celém dodavatelském řetězci našich zákazníků a dodávaný výrobek by měl doručen včas a ve správném množství a v dohodnuté specifikaci kvality. 

Náš přístup

Ve Smurfit Kappa implementujeme kvalitu všude, kde to je možné. Zákazník může očekávat stejnou kvalitu a služby v celé naší síti dodavatelů. Naši výkonnost měříme po celém světě prostřednictvím našeho nástroje pro hlášení zpětné vazby od zákazníků a pro následná opatření s názvem Zoom!, který zajišťuje nepřetržité a průběžné zlepšování.

Jaký užitek z tohoto budete mít?

V minulosti se zákazníci zaměřovali na produktivitu nebo termín dodávky, nyní dochází k přesunu na kvalitu výrobku a servis, který jim poskytujeme. Sem patří celý dodavatelský řetězec od objednávky zákazníka po fyzické doručení výrobku. Požadavky na nulovou závadovost jsou velmi běžné, a když dodáváme zákazníkovi z několika závodů, zákazník může očekávat, že výrobky budou dodány z každého závodu přesně podle stejných specifikací a standardů. Smurfit Kappa má ve všech svých závodech standardizovaný přístup a neustále se snaží inovovat a zlepšovat kvalitu.

Máte zájem se dovědět více?

Ať už se bude jednat o návštěvu jednoho z našich Experience Center za účelem získání inspirace nebo jen o krátký rozhovor s jedním z našich odborníků, budeme rádi, když se nám ozvete.

Kontaktujte nás