Produktion

Pitea reels 

Vårt papper görs av träråvara och används till pappersbaserade förpackningar

Smurfit Kappa Piteå gör ett papper som kallas kraftliner, som huvudsakligen används till ytskikt i wellpappförpackningar. Kraftliner innebär att pappret helt eller till största del görs av träråvara, vilket ger ett papper med utmärkt styrka, fukttålighet och tryckbarhet. Det är också ett rent papper som är möjligt att använda i kontakt med mat.

Fabriken producerar varje år 700 000 ton kraftliner, vilket gör oss till det största kraftlinerbruket i Europa. I produktionen är i genomsnitt 80% träråvara och 20% återvunnen fiber från bland annat wellpapplådor. Förbrukade wellpappförpackningar kan återvinnas och återanvändas i produktionen av nytt papper. Efter att fibern återvunnits cirka 7-9 gånger är den förbrukad, vilket innebär att det alltid behövs ett tillskott av nyfiber, alltså träråvara, i förpackningsindustrin.

Smurfit Kappa Piteå har två pappersmaskiner; på den ena produceras brun kraftliner och på den andra ytvit kraftliner, vilket innebär att papprets ovansida är vit och undersidan brun. Vi har två massalinjer, för brun respektive blekt pappersmassa. Vi har en biopanna och sodapanna som är viktiga i energiproduktionen och kemikalieåtervinningscykeln.

Fakta om fabriken

Fabriken byggdes mellan 1959 och 1962. När fabriken startade 1962 hade fabriken bara en pappersmaskin och kapaciteten var 100 000 ton/år. Tio år senare fördubblades produktionen när den andra pappersmaskinen togs i drift. Kapaciteten har genom ständiga investeringar och förbättringar ökat successivt genom åren. I dag ligger produktionskapaciteten över 700 000 ton, varje dygn produceras papper som motsvarar en 6,5 bred väg från Piteå till Paris i Frankrike.

År 2004 togs en biologisk rening av processvattnet i drift. Under 2005-2006 genomfördes den största enskilda investeringen i fabrikens historia, den nya biobränslepannan byggdes och togs i drift våren 2007. Biobränslepannan möjliggör fortsatt hög produktion med avsevärt lägre koldioxidutsläpp. I biopannan eldas olika restprodukter från produktionen, exempelvis bark, slam och plastrejekt, som blir till energi som används i produktionen. Vid normal drift använder fabriken inga fossila bränslen, vilket till största del är tack vare biopannan som fungerar som fabrikens energikälla.

Besvärande lukt

Om du upplever besvärande lukt eller annan miljöpåverkan från fabriken kan du dygnet runt kontakta vår beredskap via telefon 0911-97850.

Piteå mill

Kontakta oss

* Obligatoriska fält

Jag bekräftar att jag har läst och godkänt innehållet i sekretesspolicyn . Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta oss.