Miljö och hållbarhet

Pitea employee 

Hållbarhet i varje fiber är vår devis

Hållbarhetsperspektivet är en röd tråd i allt vi gör inom Smurfit Kappa. Vi strävar efter "hållbarhet i varje fiber" och har hög miljömedvetenhet i vår produktionsprocess.

Vid vår fabrik i Piteå finns ett mycket stort fokus på miljö och utsläpp. Vår biorening av processvatten är i världsklass och vi har mycket låga utsläpp i både luft och vatten. Detta mäter vi också mycket noggrant för att se att vi följer de miljökrav vi har på oss. Då vår fabrik ligger nära tätbebyggt område mäter vi kontinuerligt buller, för att ha koll på eventuella störande ljud från oss.

Visste du att det du ser kommer ut från våra skorstenar till mer än 99% faktiskt endast är vattenånga?

Egentillverkad el

Vid normal drift använder vår fabrik inga fossila bränslen. Vi har istället vår biopanna som energikälla, där vi förbränner restprodukter från vår produktion såsom exempelvis bark, slam och plastrejekt. När dessa förbränns i biopannan skapas ånga, som vi i nästa steg återför till vår produktion eller omvandlar till elström i våra egna turbiner. Även vår sodapanna bidrar till vår egen energiproduktion. 55% av den el fabriken förbrukar tillverkar vi själva i våra turbiner. Genom att en stor andel av vårt avfall förbränns i vår biopanna, är vi delvis egenförsörjande gällande det energibehov vi har samtidigt som vi minimerar det avfall som behöver lämnas för deponi.

Värdefulla biprodukter

Från vår produktion utvinns ett antal biprodukter, som är värdefulla för närområdet och andra industrier:

  • Fjärrvärme: Vi står för mer ca 95% av fjärrvärmen i Piteå kommun, vilket motsvarar uppvärmning av ca 3800 fastigheter. Fjärrvärmen levereras till Piteborna genom PiteEnergi. 2018 firade vi 40-årsjubileum för den första fjärrvärmeleveransen till Piteå stad.
  • Tallolja: Vi utvinner tallolja från vår produktion. Den används till framställning av bland annat biodiesel.
  • Terpentin: Terpentin tas tillvara som en biprodukt och används exempelvis för att späda målarfärg.

Besvärande lukt

Om du upplever besvärande lukt eller annan miljöpåverkan från fabriken kan du dygnet runt kontakta vår beredskap via telefon 0911-97850.

Pitea mill 

Kontakta oss

* Obligatoriska fält

Jag bekräftar att jag har läst och godkänt innehållet i sekretesspolicyn . Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta oss.