Opakowania z surowców odnawialnych | Papier i tektura | Smurfit Kappa

Inicjatywa Better Planet Packaging

Nasze opakowania są produkowane z papieru przy użyciu włókien drzewnych pochodzących z kontrolowanych źródeł.

Nasza branża jest znaczącym i widocznym konsumentem włókien drzewnych, będących naszym podstawowym surowcem. W związku z tym dbamy o to, aby pochodziły ze zrównoważonych źródeł. 

Możliwość ponownego wykorzystania włókien papierowych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju naszych produktów, a zawartość włókien pochodzących z recyklingu w naszych opakowaniach wynosi 75%. Każde włókno użyte przez nas do wyprodukowania opakowań pochodzi z kontrolowanych źródeł.

  • W przypadku papieru pierwotnego oznacza to, że surowiec jest pozyskiwany z dobrze zarządzanych lasów.
  • W przypadku materiałów pochodzących z recyklingu oznacza to, że pochodzą one z kontrolowanych punktów zbiórki.

Przejdźmy do faktów...

 
CZY WIESZ, ŻE...?

Europejskie lasy, z których regionalne fabryki papieru pozyskują ponad 90% włókien drzewnych, powiększają się każdego dnia o obszar odpowiadający 1500 boisk piłkarskich. Ponad 60% tego obszaru posiada certyfikat FSC® lub PEFC™, częściowo dzięki wsparciu przemysłu poligraficznego i papierniczego.

boisko piłkarskie
Las
CZY WIESZ, ŻE...?

Lasy naturalne stanowią 93% światowej powierzchni leśnej, a lasy plantacyjne 7%, czyli 290 milionów hektarów. Dobrze zarządzane lasy plantacyjne odciążają lasy naturalne i mogą przynieść wiele innych korzyści dla środowiska. Mają także kluczowe znaczenie warunkujące przejście na gospodarkę ekologiczną. Dobrze zarządzane lasy plantacyjne są istotnym elementem globalnej gospodarki leśnej.

 


Las

Jak możemy pomóc Ci rozwiązać Twoje wyzwanie biznesowe?

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś

* Pola obowiązkowe

Maksymalna ilość plików: 5, maksymalna wielkość każdego pliku: (5 Mb).

Możesz zrezygnować w każdej chwili za pomocą linka rezygnacji z subskrypcji w komunikacji e-mail. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami.