Przewodnik po normach badań ISTA: Badania opakowań transportowych
2022-03-31T00:00:00

Przewodnik po normach badań ISTA: Badania opakowań transportowych

 

Co to jest ISTA?

ISTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bezpiecznego Transportu, ang.International Safe Transit Association) to organizacja non-profit, umożliwiająca swoim członkom minimalizowanie uszkodzeń produktów w całym łańcuchu dostaw oraz optymalizację wykorzystania zasobów dzięki efektywnemu projektowaniu opakowań.

ISTA tworzy normy projektowania opakowań, których celem jest bezpieczne dostarczanie zawartości opakowania do odbiorcy. ISTA prowadzi też certyfikację laboratoriów. Przyznawane certyfikaty potwierdzają właściwe wyposażenie placówek do przeprowadzania przedwysyłkowych testów produktów pakowanych zgodnie z normami ISTA.

Co to jest laboratorium ISTA?

Laboratorium ISTA to placówka posiadająca certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań przedwysyłkowych przy użyciu właściwych urządzeń, które zostały prawidłowo zainstalowane i są poddawane regularnej konserwacji i kontroli. Urządzenia muszą być obsługiwane przez personel odpowiednio przygotowany do prowadzania badań pakowania produktów zgodnie z projektami i procedurami ISTA®, oraz dokonywania oceny wyników oraz sporządzania formularzy certyfikowanych sprawozdań z realizowanych badań laboratoryjnych.

Dostęp do laboratoriów ISTA jest szczególnie istotny dla firm, które w swoich łańcuchach dostaw borykają się z problemami dotyczącymi opakowań. Laboratoria ISTA zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o minimalizacji uszkodzeń produktów poprzez poddawaniu opakowań rygorystycznym badaniom. Laboratoria prowadzą badania uwzględniające szeroki wachlarz możliwych zagrożeń związanych z transportem, o których wielu producentów może nie wiedzieć lub nie mieć możliwości ich samodzielnego sprawdzenia.

Jakie korzyści płyną z badań opakowań ISTA?

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z certyfikatu ISTA jest wiarygodność, którą doceniają kupujący. Certyfikat świadczy, że opakowanie zostało poddane rygorystycznym badaniom, a więc nie przyczyni się do narażenia na szwank ich dobrego imienia. Certyfikat ISTA jest często wymagany przez większych sprzedawców detalicznych, takich jak np. Amazon. Dodatkowo użytkownik uzyska świadomość, że mniejsza będzie liczba uszkodzeń w transporcie, a co za tym idzie, zminimalizowane straty produktu i niezadowolenie klientów.

Producenci osiągają zatem szereg korzyści:

 • Ochrona produktu
 • Oszczędność kosztów
 • Zwiększenie lojalności wobec marki
 • Większe zadowolenie klienta
 • Ograniczenie próbnych wysyłek

Rodzaje badań ISTA

Istnieje szereg badań ISTA, w zależności od wybranego przez klienta poziomu certyfikacji.

Seria 1: Niesymulacyjne badania integralności

Sprawdzają wytrzymałość i solidność kombinacji produkt-opakowanie. Nie są przeznaczone do symulowania zjawisk środowiskowych.

Seria 2: Częściowo symulacyjne badania eksploatacyjne

Badania, w których oprócz podstawowych elementów badań Serii 1: Niesymulacyjne badania integralności, zastosowano co najmniej jeden z elementów z Serii 3: Ogólne symulacyjne badania eksploatacyjne, takich jak badania wytrzymałości na warunki atmosferyczne lub wibracje nieuporządkowane w różnych postaciach.

Seria 3: Ogólne symulacyjne badania eksploatacyjne

Umożliwiają one symulację laboratoryjną ogólnych ruchów, sił, warunków i sekwencji powodujących uszkodzenia w środowisku transportowym. Mogą być stosowane dla szerokiej gamy przypadków, np. w zakresie różnych typów pojazdów i tras lub narażenia na różnego rodzaju czynniki związane z przenoszeniem opakowań. Badane czynniki obejmują proste postaci drgań nieuporządkowanych, spadanie badanego opakowania z różnych wysokości oraz/lub badania wytrzymałości na warunki atmosferyczne.

Seria 4: Rozszerzone symulacyjne badania eksploatacyjne

Ogólne badania symulacyjne z co najmniej jednym elementem symulacji ukierunkowanej, takim jak sekwencja lub warunki związane z rzeczywistymi znanymi warunkami dystrybucji.

Seria 5: Wskazówki do symulacji ukierunkowanej


Wskazów do tworzenia symulacji laboratoryjnych opartych na rzeczywistych, zmierzonych i zaobserwowanych w terenie zagrożeniach i poziomach. Seria 5 sama w sobie nie stanowi badań eksploatacyjnych, lecz obejmuje informacje i instrukcje związane z tworzeniem zdefiniowanych przez użytkownika badań symulacji ukierunkowanej.

Seria 6: Badania rozwojowe

Badania te są wykorzystywane przy opracowywaniu opakowań transportowych. Można je wykorzystać do porównania względnej wydajności konstrukcji dwóch lub więcej pojemników, ale nie są one przeznaczone do oceny gwarantowanego poziomu ochrony pakowanych produktów.

W dokonaniu wyboru rodzaju badań, które najlepiej będą odpowiadać potrzebom Państwa firmy, może pomóc zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi wyboru procedur badań ISTAlub kontakt z jednym z naszych ekspertów ds. badania opakowań ISTA za pośrednictwem poniższego formularza. 

Szukasz laboratorium badawczego lub usług pakowania z certyfikatem ISTA?

Jako jeden z największych na świecie dostawców opakowań papierowych, Smurfit Kappa posiada dwa laboratoria badawcze z certyfikatem ISTA. Są one zlokalizowane w Hoogeveen w Holandii oraz w Northampton w Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiamy zakres badań dostępnych w tych miejscach.

Hoogeveen, Holandia

 • 1A: Badanie integralności produktów w opakowaniach o masie nie większej niż 68 kg
 • 1B: Badanie integralności produktów w opakowaniach o masie powyżej 68 kg
 • 1C: Rozszerzone badanie integralności dla produktów w opakowaniach jednostkowych o masie nie większej niż 68 kg
 • 1D: Rozszerzone badanie integralności dla produktów w opakowaniach jednostkowych o masie powyżej 68 kg
 • 1E: Badanie integralności dla jednostek ładunkowych
 • 1G: Zapakowane produkty o masie do 68 kg z wykorzystaniem drgań nieuporządkowanych
 • 1H: Badanie integralności produktów w opakowaniach o masie powyżej 68 kg z wykorzystaniem drgań nieuporządkowanych
 • 2A: Produkty pakowane o masie nie większej niż 68 kg
 • 2B: Produkty pakowane o masie powyżej 68 kg
 • 2C: Opakowania mebli
 • 3A: System doręczania paczek o masie nie większej niż 70 kg
 • 3B: Przesyłka niewykorzystująca całej przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego (LTL)
 • 3E: Podobne produkty pakowane w jednostki ładunkowe do przewozu ciężarówkami
 • 3F: Przesyłka z centrum dystrybucji do punktu sprzedaży detalicznej 45 kg
 • 4AB: Oprogramowanie internetowe służące do generowania rozszerzonych planów badań symulacyjnych.
 • 6-AMAZON.com-SIOC Typ A, B, C, D, E, F, G i H: Przesyłka we własnym opakowaniu (SIOC) dla systemu dystrybucji Amazon.com
 • 6-AMAZON.com Podwójne opakowanie: Fulfillment dla e-Commerce w doręczaniu paczek
 • 6-SAMSCLUB – produkty pakowane do wysyłki w systemie dystrybucji Sam's Club®.
 • 6-FedEx-A: Procedury FedEx dotyczące badania zapakowanych produktów o masie do 68 kg
 • 7D: Badanie temperatury dla opakowań transportowych

  Northampton, Wielka Brytania
 • 1A: Badanie integralności produktów w opakowaniach o masie nie większej niż 68 kg
 • 3A: System doręczania paczek o masie nie większej niż 70 kg
 • 6-AMAZON.com-SIOC Typ A: Wysyłka we własnym opakowaniu (SIOC) dla systemu dystrybucji Amazon.com
 • 6-AMAZON.com Podwójne opakowanie: Fulfillment dla e-Commerce w doręczaniu paczek

 

Laboratoria realizują nie tylko badania ISTA, mogą być również wykorzystywane do bardziej ukierunkowanych badań nad opakowaniami z tektury falistej, takich jak:

 • Próba ściskania w celu sprawdzenia, jak duży ciężar może wytrzymać paczka podczas układania w stos.
 • Badania nośności w celu optymalizacji interakcji pomiędzy opakowaniem z tektury falistej a pakowanym produktem w zakresie wyżej wymienionej wytrzymałości na ściskanie.

Celem laboratoriów jest pomoc w dostosowaniu opakowań z tektury falistej do potrzeb pakowanego produktu w całym łańcuchu dostaw, minimalizując uszkodzenia produktu i zwiększając zyski producentów.

Laboratorium jest również w stanie zaoferować klientom możliwość projektowania, produkcji, badania i certyfikowania produktów – wszystko w jednym miejscu i zgodnie z normami dotyczącymi opakowań typu Frustration Free firmy Amazon. Smurfit Kappa ma zaszczyt być członkiem sieci Amazons Packaging Support and Supplier Network (APASS).

Zachęcamy do kontaktu z nami

Jesteśmy do dyspozycji dla wszystkich podmiotów, które wprowadzają na rynek nowy produkt, chcą przeprojektować istniejące opakowanie lub ponoszą straty z powodu uszkodzeń produktów. Możemy zminimalizować ryzyko uszkodzenia towaru w łańcuchu dostaw i zoptymalizować wykorzystanie zasobów poprzez efektywne projektowanie opakowań. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia tematów związanych z badaniami ISTA lub projektowaniem opakowań. Nasi eksperci z przyjemnością przeprowadzą Państwa przez cały proces.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś

* Pola obowiązkowe

Maksymalna ilość plików: 5, maksymalna wielkość każdego pliku: (5 Mb).

Możesz zrezygnować w każdej chwili za pomocą linka rezygnacji z subskrypcji w komunikacji e-mail. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami.