2022-04-01T00:00:00

Uttalelse om russiske operasjoner

Smurfit Kappa Group plc ("SKG" eller "Konsernet") kunngjør at de har besluttet å gå ut av det russiske markedet. Konsernet har allerede suspendert støtten til sine russiske operasjoner, inkludert all import og eksport og kort- eller langsiktig finansiering. Utgangen fra markedet vil foregå på en ryddig måte, hvor vi vil fortsette å betale våre ansatte og oppfylle våre juridiske forpliktelser. Vår russiske virksomhet står for mindre enn 1 % av forventet salg.

Smurfit Kappa står i solidaritet med folket i Ukraina og alle de som er berørt av det fullstendig uberettigede angrepet på Ukraina og dets folk. Konsernet gir, og vil fortsette å gi, betydelig humanitær hjelp til det ukrainske folket. Vi hjelper også familiene til SKG-ansatte og entreprenører fra Ukraina og leverer produkter og tjenester for å støtte hjelpearbeidet sammen med økonomisk støtte til en rekke hjelpeorganisasjoner. Vi har også inngått samarbeid med Røde Kors for å gi midler til å støtte deres viktige arbeid.