2022-08-04T00:00:00

Smurfit Kappas sirkulære tilnærming gagner lokalsamfunn

Papirfabrikk skal levere varme til boliger i nærområdet

Papirfabrikken Smurfit Kappa i Nettingsdorf i Østerrike har startet opp et bærekraftig fjernvarmeprosjekt som vil komme 20 000 boliger i tre lokalsamfunn til gode når det står ferdig. Prosjektet går ut på å utnytte overskuddsvarme fra papirfabrikken i Nettingsdorf til oppvarming av boliger, virksomheter og skoler i nærområdet.

Grunnarbeidene i det ambisiøse prosjektet ble påbegynt i juni, da de første grøftene ble gravd og rørene lagt. Det sentrale varmedistribusjonsbygget og utstyret vil bli bygget i løpet av de neste månedene, og etter planen vil en lokal barneskole og barnehagen i Nettingsdorf bli de første lokalene som drar nytte av systemet tidlig neste år. 

Bakgrunnen for prosjektet er et nylig investeringsprogram på 134 millioner euro ved papirfabrikken i Nettingsdorf, som omfattet installasjon av en ny gjenvinningskjel som gjør det mulig å gjenvinne biomasse fra produksjonen av papirmasse. Dette ga ikke bare økt energioptimalisering, men reduserte også de årlige CO2-utslippene med 40 000 tonn.

Når det nye sentralvarmenettet er i full drift, vil det levere varme til husholdninger i nabolandsbyene Kremsdorf, Haid og Ansfelden, og erstatte det fossile brenselet som ble brukt tidligere. Produksjonsprosessen vil gi opptil 25 MW varme, noe som vil bidra til en besparelse på rundt 21 000 tonn CO2.

CEO Günter Hochrathner i Smurfit Kappa Nettingsdorf sier følgende: “Prosjektet er nok et viktig steg for å sikre bærekraft ved fabrikken vår her i Nettingsdorf. Vi vil utnytte spillvarmen på en innovativ og effektiv måte til bærekraftig oppvarming av boliger og virksomheter. Vi forventer at dette vil redusere CO2 -utslippene i nærområdet betydelig.”

Chief Sustainability Officer Garrett Quinn i Smurfit Kappa tilføyer: "Det er like viktig å støtte lokalsamfunnene som den daglige virksomheten med produksjon av emballasje. Vi har stort fokus på samarbeid med lokalbefolkningen for å finne frem til de bærekraftprosjektene som vil gjøre en positiv forskjell for livene deres. Det innovative fjernvarmesystemet som vil bli innført i Nettingsdorf, er det nyeste eksempelet på denne typen bærekrafttiltak i lokalsamfunnet og vil bli en viktig ressurs for området.”

Smurfit Kappa har oppnådd gode resultater med et lignende system ved selskapets papirfabrikk i Piteå i Sverige, der overskuddsvarme er blitt omdannet til sentralvarme for boliger og forretningslokaler i lokalsamfunnet i mer enn 40 år.

Begge prosjekter er nok et eksempel på hvordan Smurfit Kappa samarbeider med lokalsamfunnene for å minimere avfallsmengden og finne måter å utnytte biprodukter på. 

Christian Partol, Mayor i Ansfelden, har følgende kommentar til fjernvarmeprosjektet: “Jeg har gleden av å meddele at fjernvarmeprosjektet går etter planen, og at samtlige av kommunens eiendommer vil bli koblet til det nye fjernvarmesystemet. Dette er en viktig begivenhet, og vi gjør alt vi kan for å bli en klimanøytral by. ”

“Dette prosjektet har vært enormt viktig for oss, og ved hjelp av Smurfit Kappa og kombinert med andre tiltak som er i ferd med å bli utarbeidet, vil det bidra til å skape en positiv fremtid for våre barn og barnebarn.”

De gjenværende grunnarbeidene i første fase skal være ferdige i sommer, og prosjektet er fortsatt i rute for å kunne levere tjenester til de første lokalene tidlig i 2023.