2022-06-09T00:00:00

Smurfit Kappa investerer mer enn 23 millioner dollar for en mer bærekraftig fremtid i Mexico

Smurfit Kappa har investert 23,5 millioner dollar for å oppgradere fabrikken Nuevo Laredo i Mexico, slik at den blir en helintegrert bølgepappfabrikk. Investeringen inkluderer en topp moderne bølgepappmaskin samt en utvidelse av bygningen. Den nye maskinen, som ble tatt i bruk forrige uke, gir en dobbel fordel ved å redusere CO2-utslippene med opptil 40 prosent og samtidig doble produksjonskapasiteten.

Nuevo Laredo-fabrikken ligger i regionen Tamaulipas nordøst i Mexico, der Smurfit Kappa har gode samarbeid i sektorene industri, elektriske apparater og elektronikk. Regionen representerer 3,3 prosent av landets BNP og har mer enn 200 selskaper som produserer produkter for USA. 

Den økte kapasiteten kommer til å strømlinjeforme Smurfit Kappas virksomhet i San Antonio i Texas, der en stadig økende etterspørsel etter bærekraftig emballasje fører til krav om større produksjonsvolumer. 

Investeringen vil også få stor betydning for fabrikkens ambisiøse bærekraftsmål. CO2-utslippene reduseres med opptil 40 prosent på grunn av mindre transport mellom Smurfit Kappas fabrikker i Nuevo Laredo og San Antonio.

Laurent Sellier, CEO for Smurfit Kappa the Americas, sier følgende om investeringen: «Denne investeringen styrker vår forpliktelse til å være en viktig aktør i veksten i det meksikanske markedet. Den styrker også samarbeidet i sektorene som er avgjørende for den lokale økonomien i Nuevo Laredo-regionen.»

Eduardo Rubio, CEO for Smurfit Kappa North America, sier: «Den økte produksjonskapasiteten som denne investeringen har ført til, har styrket vår evne til å oppfylle behovene til både eksisterende og fremtidige kunder i regionen. Smurfit Kappa er en pålitelig leverandør av bærekraftig emballasje av god kvalitet, uansett hvor komplekst produktet er eller hvilke krav som stilles til forsyningskjeden.»

Den nyeste investeringen kommer i kjølvannet av Smurfit Kappas investering på 22 millioner dollar for å utvide bølgepappfabrikken Culiacan nordvest i Mexico i fjor.