2022-06-30T00:00:00

Smurfit Kappa får ny CEO i Danmark og en sterk skandinavisk region etableres

Per Frederiksen, CEO i Smurfit Kappa i Sverige og Norge, overtar også rollen som CEO i Smurfit Kappa Danmark fra 1. juli i forbindelse med at nåværende CEO Ole Møller Hansen går av med pensjon fra april 2023. Samtidig etableres en ny skandinavisk region med Sverige, Norge og Danmark under ledelse av Per Frederiksen.

Ole Møller Hansen begynte sin karriere innen produksjon ved fabrikken i Kolding i 1976, og har vært CEO for den danske virksomheten de siste 25 årene. Hans lange karriere er et eksempel på kontinuiteten og lojaliteten som kjennetegner Smurfit Kappa.

Per Frederiksen har lang erfaring fra emballasjeindustrien og har hatt ledende stillinger både i Danmark og andre land i Europa. Han har de siste fire årene vært ansvarlig for Smurfit Kappas svenske og norske virksomhet og har også vært medlem av Smurfit Kappas europeiske ledergruppe.

Med etableringen av en ny skandinavisk region styrker Smurfit Kappa sin rolle som markedsleder i den nordiske bølgepappindustrien. Et enda tettere samarbeid mellom de 15 ulike Smurfit Kappa-enhetene i Sverige, Norge og Danmark vil gi mange nye muligheter innen både salg og produksjon.

For kundene betyr dette blant annet bedre leveringssikkerhet på tvers av landegrenser, for ansatte nye spennende muligheter og for Smurfit Kappa en ytterligere styrking av konkurranseevnen.