Hva kan vi hjelpe deg med?

2021-05-05T00:00:00

Smurfit Kappa akselererer CO2-reduksjonen i 2020

Bærekraftsrapporten for 2020 viser en CO2-reduksjon på 7 prosent og forteller om forsterket innsats for å nå bærekraftsmålene.

Ifølge Smurfit Kappas 14. bærekraftsrapport fortsetter konsernet sin betydelige og konkrete innsats for å nå bærekraftsmålene Sustainable Development Report ("SDR"). Rapporten beskriver konsernets mangeårige mål om å utgjøre en forskjell og konsernets arbeid for en grønnere planet ved hjelp av de tre hovedpilarene Planet, People, og Impactful Business. I tillegg er Smurfit Kappas ende-til-ende-tilnærming til bærekraft svært tydelig i form av selskapets innovative produkter og prosesser som støtter kundene, og som har positive konsekvenser for hele verdikjeden.

Sammenlignet med 2019 hadde Smurfit Kappa en betydelig fremgang i arbeidet for å redusere CO2-utslippet. Konsernet er det første i bransjen som har offentliggjort et mål om netto nullutslipp innen 2050, og sammenlignet med utgangspunktet i 2005, reduserte konsernet utslippene med 37,3 % ved utgangen av 2020. Reduksjonen i 2020 var 7 % sammenlignet med 2019, noe som var en økning sammenlignet med foregående år. Konsernet er godt på vei mot målet om 55 % reduksjon innen 2030, i tråd med EUs Green Deal-mål.

Sammenlignet med 2019 forbedret konsernet også en rekke av de andre viktigste bærekraftsmålene i 2020:

  • Kvaliteten på spillvannet ble forbedret med 5 %
  • Avfallsmengden til deponi ble redusert med 18 %
  • Levering av Chain of Custody-sertifisert emballasje til kunder økte med 2 %
  • Sikkerhetsresultatene ble forbedret med 29 %
  • Samfunnsprosjekter mottok 7,7 millioner euro i donasjoner, inkludert 3 millioner euro som ble donert til forskjellige covid-relaterte prosjekter i løpet av regnskapsåret.

Tony Smurfit, konsernsjef, sier: «Under pandemien har det blitt enda tydeligere hvor viktig det er med bærekraft. Mange mener at klimaendringene har blitt til en klimakrise, og mangfold, inkludering og likestilling er viktige saker for det globale samfunnet. Sirkulær økonomi og bærekraftig skogforvaltning er utgangspunktet for forretningsprinsippene våre, og de løser legitime bekymringer fra både kundene våre og fra allmennheten. Med fokus på bærekraft, og ved å samarbeide med partnerne våre i verdikjeden, kan vi skape bedre samfunnsmessig, økonomisk og miljømessig verdi.»

Bærekraftsrapporten har blitt uavhengig revidert siden 2009, men rapporten i 2020 er den første som er utarbeidet i tråd med anbefalingene fra Taskforce for Climate related Financial Disclosures og kriteriene fra Sustainable Accounting Standards Board.

Smurfit Kappa har også tilpasset bærekraftsambisjonene og målene basert på de økonomiske målene ved å inkludere bærekraftsmålene i form av Key Performance Indicators i konsernets RCF (Revolving Credit Facility) på 1,35 milliarder euro for å skape en bærekraftskoblet RCF innen utgangen av 2020.

Smurfit Kappa har bidratt til å gjøre FNs bærekraftsmål for 2030 til virkelighet siden 2015. Innsatsen ble anerkjent av bevegelsen Support the Goals i 2020, da konsernet ble det første FTSE 100-selskapet som fikk fem stjerner. 

Steven Stoffer, konserndirektør for bærekraftig utvikling hos Smurfit Kappa, sier: «De fem stjernene fra Support the Goals, oppføringene hos FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120 og andre, og den nylige oppgraderingen hos ISS ESG til det høyeste nivået i kategorien miljø, er bevis på innsatsen til alle i selskapet vårt, og på vår ende-til-ende-tilnærming til bærekraft.»

Ved å forplikte oss til disse bærekraftsmålene vil selskapets Better Planet Packaging-portefølje av bærekraftige produkter fortsette å hjelpe kundene med å oppfylle sine egne bærekraftsmål på både kort og lang sikt. Selskapet viste nylig frem disse innovative løsningene til mer enn 2700 deltakere under det virtuelle arrangementet Better Planet Packaging 2021. 

Du kan lese mer om Smurfit Kappas bærekraftsmål og resultater i en oppsummering av bærkeraftsrapporten, i den fullstendige versjonen Sustainable Development Report ved å besøke mikro-nettstedet vårt om bærekraft.

Besøk mikro-nettstedet om bærekraft