Hva kan vi hjelpe deg med?

2021-06-29T00:00:00

Smurfit Kappa lanserer et nytt laboratorium for emballasje til netthandelen, og utvider porteføljen av bransjeledende fasiliteter

Smurfit Kappa har kunngjort at de åpner et nytt International Safe Transfer Association (ISTA)-sertifisert laboratorium i de nye e-handelfasilitetene sine i Northampton i Storbritannia. Dette blir en utvidelse av Smurfit Kappas nettverk av laboratorier og sentra for emballasjetesting som bistår forhandlere og produsenter i arbeidet med å utvikle, teste og lansere nyskapende emballasjeløsninger til netthandelen med minimal risiko og pålitelig implementering. ISTA-sertifisering kreves ofte av netthandelsplattformer som Amazon, Alibaba og eBay.

Smurfit Kappa har over 14 års erfaring og data fra testing av nye og innovative emballasjeløsninger i selskapets ISTA-laboratorium i Nederland, der man har skullet sikre at de nye løsningene er formålstjenlige og kan takle utfordringene i forsyningskjeden for e-handel. Nylig var Smurfit Kappa det første selskapet som fikk Amazons forhåndssertifisering «Frustration-Free Packaging» for en treliters Bag-in-Box-løsning. All denne kompetansen blir nå også videreført til det britiske markedet.

Ekspertteamet samarbeider med kundene om å utvikle nye emballasjeløsninger som minimerer og forhindrer produktskader under transport og distribusjon. Deretter testes prototypedesignene grundig for å kontrollere at kravene knyttet til press, fall/støt og vibrasjoner innfris, med tanke på sertifisering. Etter sertifisering settes emballasjeløsningene i produksjon for kundene.

Eddie Fellows, CEO for Smurfit Kappa i Storbritannia og Irland, sa: «Kundene våre trenger innovative og bærekraftige emballasjeløsninger for å møte den økede etterspørselen fra netthandelen. Dette laboratoriet gir oss et ideelt miljø for å samarbeide med kundene om å utvikle ny emballasje i sanntid. Uansett om kundene satser på netthandel for å utvide kundebasen, eller de ønsker å lansere nye pakkeløsninger, gjør muligheten til å få sertifisering i laboratoriet vårt at de får en tydelig prosess for rask utvikling av løsninger som kan motstå belastningene i forsyningskjeden.»

Arco Berkenbosch, Vice President of Innovation and Development, kommenterte også lanseringen: «Nettverket vårt av innovasjonssentre sikrer at vi kan utvikle bærekraftige, tilpassbare og skalerbare løsninger, og understreker fokuset vårt på netthandel. Vi har sterkt fokus på å videreføre investeringen i laboratorier som har direkte fordeler for kundene våre, gir dem et reellt fortrinn foran konkurrentene og gir kundene enda større verdi.»

I tillegg til det nye ISTA-sertifiseringslaboratoriet for emballasje myntet på netthandelen, har Smurfit Kappa Northampton også et Experience Centre der kundene kan sette seg inn i den nyeste utviklingen og fagkunnskapen og få førstehåndskjennskap til de siste emballasjeinnovasjonene. Senteret har topp moderne teknologier og verktøy som lar kundene ta et dypdykk i alle ledd av verdikjeden, fra lagersimuleringer til virtuelle butikker.