Hva kan vi hjelpe deg med?

2021-06-01T00:00:00

Smurfit Kappa kunngjør drivstoffkonvertering til en verdi av mange millioner i Tyskland for å redusere CO2-utslippene

Smurfit Kappa har kunngjort en betydelig investering på 11,5 millioner euro i papirfabrikken Zülpich i Tyskland, som skal finansiere et drivstoffomstillingsprosjekt for å betydelig redusere fabrikkens CO2-utslipp. Fabrikken produserer rundt 500 000 tonn papir hvert år.

Med investeringen vil anleggets fyrkjele redesignes, slik at det kan brukes en med bærekraftig drivstoffkilde til å lage damp og strøm ved fabrikken. Et integrert gjenbrukssystem for damp, som optimaliserer energiforbruket, erstatter kull som energikilde, og kull fases ut. I tråd med planene forventes det at den redesignede kjelen tas i drift i midten av 2022.  

Ikke bare sikrer den nye investeringen fabrikkens energiforsyning i fremtiden, det vil også være svært positivt for fabrikkens karbonavtrykk. Den nye investeringen reduserer CO2-utslippene ved papirfabrikken Zülpich med 21 %, en besparelse på 55 000 tonn CO2 hvert år, noe som tilsvarer utslippene fra 37 446 biler . I tillegg vil den nye investeringen bidra til å redusere CO2-utslippene for Smurfit Kappa Group med imponerende 2 % globalt.

Pim Wareman, CEO for Smurfit Kappa Recycled Paper Cluster, sier følgende om investeringen: «Denne betydelige investeringen er et bevis på grepene Smurfit Kappa tar i hele virksomheten for å proaktivt redusere CO2-avtrykket vårt og samtidig forbedre utstyrets effektivitet. Med denne investeringen, og ved å bruke biprodukter fra papirproduksjonsprosessen, som vrakede produkter og biogass, til damp og elektrisitet, er vi på god vei til å oppfylle EUs mål om en reduksjon av CO2-utslippene med 55 % innen 2030.»

Ved hjelp av denne mer sirkulære og bærekraftige tilnærmingen har fabrikken i Zülpich mål om å betydelig redusere miljøpåvirkningen som en del av Smurfit Kappas Better Planet 2050-mål.

 

 1 Beregningen er basert på gjennomsnittlig motor for personbiler i EU.