2021-09-16T00:00:00

Forbrukerne oppgir at bærekraftig emballasje påvirker kjøpsbeslutningene deres


– 64 % sier at det er mer sannsynlig at de kjøper fra forhandlere som benytter bærekraftig emballasje

– 50 % er villige til å betale mer for bærekraftig emballasje og levering

– Merkevarer i detaljhandelen har en mulighet til å bygge forbrukertillit

En ny rapport som Drapers, en B2B-publikasjon som dekker motebransjen, har utarbeidet i samarbeid med Smurfit Kappa, det ledende selskapet innen papirbasert emballasje, viser at emballasje betyr noe for britiske forbrukere og spiller en betydelig rolle for kjøpsbeslutningene deres. Nesten to tredeler av respondentene (64 %) oppga at det er mer sannsynlig at de kommer til å kjøpe fra et merke eller en forhandler hvis de bruker bærekraftig emballasje. 

Bærekraftig emballasje styrker merkevarebevisstheten

I Drapers’ Sustainability and the Consumer 2021 report, uttalte moteforbrukere at emballasjematerialet varene deres kommer i betyr noe, og 73 % sier at bruk av papir- eller pappemballasje er viktig for dem når de vurderer bærekraftsnivået til merkevaren. Ytterligere 77 % oppga at merkevarer bør bruke så lite emballasje som mulig, mens to tredeler (66 %) uttalte at det er viktig for dem at emballasjen kan resirkuleres.

Det som kanskje er mer interessant for forhandlerne, er at nesten halvparten (49 %) av moteforbrukerne som ble spurt, oppga at de ville betale mer for både bærekraftig emballasje og bærekraftig levering. I tillegg sier en tredel (33 %) at de har avvist en vare fordi emballasjen ikke var bærekraftig.

Eddie Fellows, CEO for Smurfit Kappa UK og Irland, kommenterer betydningen av at forhandlerne introduserer bærekraftig emballasje slik: «Emballasje er et synlig og håndgripelig signal om merkevarens forpliktelse overfor bærekraft. Rapporten understreker hvordan bærekraftig emballasje i økende grad blir en betydelig beslutningsdriver for forbrukere som kjøper mote, og en indikasjon på merkevarens bærekraftsstatus. Det understreker også betydningen av at bedriftene forstår hvilke muligheter som finnes hvis de går over til bærekraftig emballasje, hvilke konsekvenser passivitet har for omdømmet og hvilken rolle bærekraftig emballasje kan spille når det gjelder å nå bærekraftsmålene.

«Det er ofte en misforståelse blant forhandlerne at det å gå over til en grønnere leverandørkjede vil medføre betydelige investeringer. Vi samarbeider tett med kundene våre for å hjelpe dem å forstå den langsiktige kostnadsfordelen ved å optimalisere leverandørkjeden for emballasjen og gjøre den miljøvennlig».

Tillitsgap mellom forbrukere og merkevarer, men appetitt for endring

Rapporten trekker også frem muligheten som merkevarer og selskaper har til å bygge tillit hos forbrukerne. Forbrukerne ønsker å bli mer bærekraftige. Det er ofte slik at forbrukerne ikke vet hvilke merker som har forpliktet seg til å jobbe for en bærekraftig praksis. Forskningen fremhevet at over to tredeler (69 %) av forbrukerne oppga at de ikke alltid stolte på merker og forhandlere som sier at de er bærekraftige, og bare 36 % tror at merkevarer og forhandlere gjør nok for å være bærekraftige. 

Det er imidlertid ofte en utfordring for forbrukerne å ta utelukkende bærekraftige valg. Butikkundene lever travle liv, og har ofte prioriteringer som kommer i konflikt med hverandre. Prisen kan forbli en barriere når det gjelder motekjøp, og 76 % av forbrukerne sier at de ville kjøpt mer bærekraftig mote hvis den var rimeligere. Legger vi dette sammen med funnene om at halvparten av forbrukerne vil betale mer for bærekraftig emballasje og levering, ser vi at forbrukerne har en økende appetitt for å innlemme bærekraft i kjøpsbeslutningene.

Forventninger om lederskap

Forskningen viste at forbrukerne mener det er forhandlerne (43 %) som bør lede an når det gjelder å forbedre motens bærekraft, før myndighetene (27 %) og forbrukerne selv (12 %). Til tross for dette tror bare 27 % av forbrukerne at forhandlere kommer til å gå foran.

Tony Smurfit, CEO i Smurfit Kappa Group, sier: «Bærekraft er en av vår tids utfordringer. Emballasjen gir merkevarer og forhandlere en klar mulighet til å demonstrere sin bærekraft, og med den fortsatte veksten i e-handel er skreddersydd bærekraftig emballasje en enda mer integrert del av merkevareopplevelsen. Vi fortsetter samarbeidet med stadig flere kunder som responderer på den økende etterspørselen etter bærekraftig emballasje. Dette er bedrifter som forsøker å oppfylle og styrke sine forpliktelser til å jobbe for en bedre planet for oss alle.»

 

 

Se våre emballasjeløsninger for mote