Hva kan vi hjelpe deg med?

2020-09-18T00:00:00

Forbrukerne viser muskler og tar et standpunkt for bærekraft

  • Covid-19 – en katalysator for økt bærekraft
  • 41% av kunder som kjøper mote på nettet, har endret kjøpeatferd de siste seks månedene
  • 35% ville ikke kjøpt noe på nettet fra en moteforhandler hvis de fant ut at emballasjen ikke var miljøvennlig.

En ny undersøkelse gjennomført av Smurfit Kappa – den globale bransjelederen innen emballasje – har avslørt at kundene er villige til å bruke påvirkningskraften de har som forbrukere, til å kreve mer bærekraftig emballasje fra produsentene før de kjøper mote på nettet. Undersøkelsen ble gjennomført blant et utvalg forbrukere i fire land i Europa. 41 % av forbrukerne som kjøper mote på nettet , oppga at de har blitt mer økobevisste når de kjøper klær på nettet etter at covid-19-pandemien startet.

Undersøkelsen, som tok for seg forbrukere i Tyskland, Irland, Nederland og Storbritannia, fant at nesten halvparten av forbrukerne kjøper mote på nettet en gang i måneden eller oftere, noe som gjenspeiler den økte populariteten denne shoppingformen har blant både kvinnelige (44 %) og mannlige (43 %) forbrukere. 

Forbrukerne tar affære

Kundene gjør bevisste valg når det gjelder motekjøp på nettet. Respondentene oppgir at de i løpet av de siste seks månedene aktivt har prøvd å sørge for at handelen er så bærekraftig som mulig når de kjøper noe. 

Undersøkelsen viser at:
25 % av forbrukerne som kjøper mote, har gjort undersøkelser av merkevarer på nettet for å vurdere nivået av bærekraft 
35 % av motekjøperne oppga at de ikke ville kjøpt noe på nettet fra en moteforhandler hvis de fant ut at emballasjen ikke var miljøvennlig
23 % av de spurte har kjøpt varer flere ganger fra en moteforhandler på grunnlag av gode meritter og god praksis innen bærekraft 

Arko Berkenbosch, direktør for innovasjon og utvikling hos Smurfit Kappa, kommenterte følgende om resultatene fra undersøkelsen: «Forbrukerne vil at produsenter som selger moteklær på nettet, skal opptre ansvarlig og ta hensyn til de sosiale og miljømessige konsekvensene virksomheten deres har. Moteselskapene, og egentlig også alle andre selskaper, må tilpasse seg forbrukernes krav til bærekraft – eller risikere å miste kundene.

I alle de fire markedene vi har undersøkt, ser vi at forbrukernes oppfatning av og fokus på bærekraft er konsistent. :Dette understreker det stadig sterkere ønsket blant europeiske forbrukere om at produsenter og forhandlere skal prioritere og forplikte seg til å forbedre bærekraftspraksisene sine, også under den nåværende økonomiske krisen.»

Kundene vil ha mer informasjon

Kunder som kjøper mote på nettet, møter imidlertid flere hindringer når de vil gjøre bærekraftige valg.  Undersøkelsen avdekket at mangel på lett tilgjengelig informasjon (34 %), mangel på bærekraftige alternativer (32 %) og pris (30 %) var de største hindrene for at de kunne handle på en mer bærekraftig måte på nettet.  Over halvparten av respondentene (57 %) sa de ønsker mer informasjon om hva motebutikkene på nettet gjør for å sørge for at emballasjen som brukes, er bærekraftig.  Dette belyser i hvilken grad bærekraft påvirker forbrukernes handleatferd, og hvordan produsentenes tilnærming til dette spørsmålet kan føre til at de får flere – eller færre – kunder. 

Forbrukerne tenker nå bredere om hvor bærekraftig handelen er som helhet – også når det kommer til emballasjen. Produsenter og forhandlere må tenke nytt om emballasje dersom de skal klare å innfri disse nye forventningene fra forbrukerne. 

Bærekraftig emballasje er et viktig moment 

Undersøkelsen avdekket at motekunder hadde større sannsynlighet for å oppgi at bærekraftig emballasje hadde en enda mer positiv innvirkning på kjøpsopplevelsen deres enn det som var tilfellet for tradisjonelle markedsføringsteknikker.

Flertallet av respondentene oppga at effektiv materialbruk (62 %), bruk av bærekraftige materialer (61 %) og informasjon om produsentens bærekraftsinnsats (56 %) bidrar til at de får et positivt inntrykk av kjøp foretatt på nettet, når de mottar forsendelsen. To tredjedeler av forbrukerne (66 %) oppgir at de mener at forhandlere av mote på nett er ansvarlige for å sikre at emballasjen de bruker, er bærekraftig. 

Som svar på forbrukernes forventninger og den stadig økende veksten i netthandelen har Smurfit Kappa utvidet utvalget av bærekraftig emballasje designet med tanke på moteforhandlere på nettet. Emballasjeporteføljen for salg av mote på nettet har innovative designmekanismer som gjør det enkelt å åpne emballasjen og forsegle den på nytt ved eventuell retur av produkter, og omfatter et bredt utvalg fleksible og stilige emballeringsløsninger for varer i alle størrelser og fasonger. Alle produktene er produsert i ett enkelt materiale som er biologisk nedbrytbart og enkelt å resirkulere.  Den papirbaserte porteføljen gir produsenter og forhandlere et bærekraftig alternativ idet forbrukernes kunnskap og oppmerksomhet rundt emballasjeavfall gjør seg stadig mer gjeldende.

«Resultatene fra undersøkelsen viser hvor stor innflytelse emballasjen kan ha for forbrukerne og kjøpsbeslutningene, både når det gjelder merkevarelojalitet for selskaper som prioriterer bærekraft, og de potensielle konsekvensene for selskapene som ikke gjør det», forteller Berkenbosch.

«Vi samarbeider nå med kundene våre innen netthandel av mote om å skape innovative og bærekraftige emballeringsløsninger som passer til de enkelte produktene, som beskytter produktene under transport, og som også gir kundene en positiv opplevelse når de mottar forsendelsen. Hvis vi skal redusere nivået av ikke-bærekraftig emballasjeavfall, må alle – også produsentene og forhandlerne, kundene og emballasjeleverandørene – samarbeide for å oppnå reelle resultater», fastslo Berkenbosch.

View our sustainable fashion packaging portfolio