Mattrygghet

 

Hva er dette?

Sikkerheten til forbrukerne er vår høyeste prioritet når det gjelder forpakninger som er i direkte kontakt med næringsmidler. Vår ekspertise utgjør en pålitelig kunnskapskilde som gjør at vi kan produsere og utvikle papp, papir og emballasje som er godkjent til næringsmiddelbruk..

Vår tilnærming

For å sikre trygg emballering av næringsmidler, må vi ta utgangspunkt i papiret vi bygger emballasjen med.  Hos Smurfit Kappa kontrollerer vi alle trinn i produksjonen av emballasje og forpakninger, slik at alle papirfabrikkene våre er hygienesertifiserte for emballering av næringsmidler. Laboratoriene våre for produktsikkerhet fokuserer på å definere retningslinjer for produksjon av papir og emballasje i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter for produktsikkerhet.

Hvilke fordeler har dette for deg?

Smurfit Kappa og kundene våre holdes oppdatert om og ligger i forkant av fremtidens krav ettersom vi håndhever regelverk og prinsipper for god produksjonsskikk (Good Manufacturing Practices – GMP) samt er aktive i de viktigste europeiske organisasjonene for produktsikkerhet.

Vil du ha mer informasjon om dette?

Vi hører gjerne fra deg – enten du vil besøke et av Experience Centre våre for å få inspirasjon, eller ta en kjapp prat med en av ekspertene våre.

KONTAKT OSS