2020-05-20T00:00:00

Smurfit Kappa sladí své cíle v oblasti změny klimatu s iniciativou Science Based Target

Smurfit Kappa podniká další krok vpřed na své cestě k udržitelnosti podepsáním závazku sladit své cíle týkající se snižování CO2 s iniciativou Science Based Target (SBT).

Tento krok následuje poté, kdy lídr v oblasti obalových řešení nedávno ve své Zprávě o udržitelném rozvoji za rok 2019 oznámil, že od roku 2005 snížil intenzitu emisí fosilního CO2 téměř o třetinu (32,9%).  

Iniciativa SBT se zrodila ze spolupráce mezi OSN Global Compact, WWF, CDP a World Resources Institute (WRI). Tato iniciativa prosazuje stanovení cílů založených na vědeckých poznatcích, což je účinný způsob, jak posílit konkurenční výhodu společností při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a zaměřuje se zejména na validaci svých cílů v oblasti snižování CO2 v souladu s cíli Pařížské dohody. Cílem Pařížské dohody, která byla podepsána v roce 2015, je omezit nárůst globální teploty do poloviny století na méně než 2 stupně Celsia.

Validace SBT poskytne společnosti Smurfit Kappa potvrzení, že její cíl snižování CO2 není nejen ambiciózní cíl jako takový, ale je také v souladu s cíli Pařížské dohody a nejnovějšími klimatologickými poznatky.  

Tony Smurfit, Výkonný ředitel, řekl: "Máme dlouhodobý závazek zlepšit naši planetu a být součástí řešení problémů týkajících se změny klimatu. Validace SBT ještě více podpoří naši ambici být nejudržitelnější společností v odvětví papírových obalů".

Steven Stoffer, viceprezident Smurfit Kappa Group pro rozvoj, dodal: „Už více než deset let otevřeně informujeme o našich opatřeních minimalizovat produkci CO2, takže podpis závazku SBT je dalším logickým krokem a dalším důkazem toho, jak důležitou roli Smurfit Kappa hraje při minimalizaci rizik spojených se změnou klimatu.

Přestože jsme dosáhli významného pokroku při plnění našeho cíle v oblasti změny klimatu, nyní usilujeme o další snížení našich relativních emisí CO2, přičemž naším cílem je snížit tyto emise o 40% do roku 2030 ve srovnání s výchozí úrovní z roku 2005.“

Kromě snahy o provedení validace SBT se společnost Smurfit Kappa také snaží podporovat doporučení vydaná Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem), což je globální subjekt, který se zabývá zveřejňováním finančních rizik souvisejících s klimatem, a tyto informace se poskytují investorům, věřitelům a pojišťovnám.

Společnost Smurfit Kappa je předním dodavatelem udržitelných a biologicky rozložitelných papírových obalů a funguje na principu kruhového obchodního modelu, když každý rok recykluje 6 milionů tun vlákna.