Artikel om kvalitetssäkrad hållbarhetsrapportering

Vad är kvalitetssäkrad hållbarhetsrapportering och varför är det viktigt för dig?

Kan du kalla dig ledare inom hållbarhet om din rapportering inte granskas av tredje part?  

”Det du inte mäter kan du inte styra”, ett slitet ordspråk när vad gäller hållbarhetsrapportering. Men att mäta är bara halva sanningen. Om vi inte kan vara säkra på mätdatans integritet är hållbarhetsdata meningslösa. 

Konsumenter kräver i allt högre grad att varumärken tar ansvar och förväntar sig att företagens hållbarhetsarbete ska bedrivas med ett tydligt syfte. Enligt en ny undersökning, som genomförts av FT Longitude på uppdrag av Smurfit Kappa, har 79 procent av de ledande detaljhandels- och konsumentföretagen tagit fram konkreta planer för hur man ska nå netto noll till 2050. Men dessa företag saknar ofta trovärdighet på grund av inkonsekvent tillgång till data och otillräcklig transparens i leveranskedjan.

I undersökningen av företagsledare från tre sektorer och 11 länder uppger 63 procent att man är helt transparenta kring hur och varför deras hållbarhetsbeslut fattas. Trots det säger en tredjedel att deras klimatredovisning är begränsad, och 61 procent säger att de behöver förbättra hur de kommunicerar hållbarheten i sina metoder och produkter.

”Man litar inte på en årsredovisning som inte har granskats, samma sak bör gälla för en hållbarhetsrapport.”

Denna diskrepans mellan uppfattning och verklighet belyser behovet av tillförlitliga tredjepartsgranskningar. Hur ska konsumenter och investerare kunna lita på företagens påstådda framsteg om det inte finns konsekventa standarder för mätning och redovisning?

Kvalitetssäkring lugnar investerare

”Man litar inte på en årsredovisning som inte har granskats, samma sak bör gälla för en hållbarhetsrapport”, säger Ken Bowles, chief financial officer på Smurfit Kappa. ”Vi behöver ändra tankesättet där hållbarhetsredovisningen ses som något där behovet av kvalitet och kvalitetssäkring skulle vara lägre. Om man tittar på hur dessa båda överlappar varandra, skulle du vara galen om du tänker att hållbarhetsredovisningen inte behöver granskas."

Cirka sju av tio företagsledare som deltog i Smurfit Kappas undersökning säger att deras företags hållbarhetsredovisning har granskats av tredje part – en process där de data som ingår i redovisningen verifieras av en oberoende part. I Europa kommer den andelen att förändras. Från och med 2024 kommer alla stora EU-listade företag, inklusive företag som har dotterbolag baserade i EU, vara skyldiga att publicera kvalitetssäkrade hållbarhetsrapporter.

 

”Du kan inte ställa frågor med den detaljnivån som vi nu möter om du bara vill göra det till en övning i att bocka för rutor på en lista.”

Det är goda nyheter för investerare, eftersom kvalitetssäkrad rapportering är logiskt affärsmässigt. Simon Boas Hoffmeyer, senior sustainability director på den multinationella bryggerijätten Carlsberg Group, säger att många investerare nu anställer specialister för att fastställa den påverkan som deras investeringar har på miljön, samhället och styrningen.

”Förr i tiden var det vanligt att investerare bockade för kryssrutor vad gäller hållbarhet, men det är något som har förändrats markant”, säger han. ”Du kan inte ställa frågor med den detaljnivån som vi nu möter om du bara vill göra det till en övning i att bocka för rutor på en lista. Investerare har ett verkligt intresse av att förstå profilen för sina investeringar, både med fokus på möjligheter och risker. Nivån av medvetenhet och förståelse för omfattningen av de problem som vi står inför på vår planet har blivit väldigt viktiga för investerarna.”

Svårigheterna med att redovisa data får vissa att tveka

Många globala företag ser fördelarna med ökad transparens. Det multinationella livsmedelsföretaget Danone är ett av dem. I Mexiko har man nu infört fullständig spårbarhet i sin mjölkförsörjningskedja – delvis tack vare Margarita-programmet, som ger de mindre bönderna den utbildning, teknik och det ekonomiska stöd de behöver för att engagera sig i hållbara jordbrukssystem.

”Med Margarita-projektet vill Danone Mexiko inte bara skydda sin produktionsvärdekedja", säger Silva Dávila, president of Latin America på Danone. ”Det ger också de lokala bönderna de verktyg som de behöver för att vara mer konkurrenskraftiga och för att kunna anpassa sig till sina marknader.”

Många företag kämpar dock med att få tillgång till den här typen av information om sina leveranskedjor. Bristande transparens hindrar dem ofta från att få data från leverantörerna, och 51% av företagen som deltog i Smurfit Kappas undersökning uppger att de arbetar med leverantörer även om deras leverantörskedjor är otydliga.

En ny kultur av öppenhet

Obligatorisk granskning av tredje part kommer att göra processen tydligare genom att uppmuntra till förbättringar när det gäller kvalitet och tillgänglighet av data. ”Det är ett omfattande arbete, eftersom många olika typer av företag behöver gå samman”, säger Mads Twomey-Madsen, SVP of global communications and sustainability på smyckesmärket Pandora. ”De har varit vana vid att utbyta information om till exempel produktens pris, men nu behöver vi verifierad information om produktens klimatpåverkan i samma dataflöde.”

61 procent av detaljhandels- och konsumentföretagen säger att de behöver förbättra hur de kommunicerar hållbarheten i sina metoder och produkter

Som pionjär inom obligatorisk hållbarhetsredovisning hoppas EU att den nya lagstiftningen ska skapa en kultur av transparens kring företagens milljöpåverkan. ”Men det viktigaste är att börja agera”, säger Tworne-Madsen. ”För om vi inte börjar agera kommer ingenting att hända.”

Ladda ner hela rapporten här

Gratis forskningsrapport

Smurfit Kappa har i samarbete med Financial Times genomfört en undersökning som ska svara på några av de viktigaste frågorna när det gäller hållbarhet. Läs mer om hur företag använder kraften i transparens för att bevisa sin hållbarhet i en värld där hållbarhet blir allt viktigare.

Ladda ner ditt exemplar