Historia sukcesu - Scania - banner

Historia sukcesu

Zobacz jak w firmie Scania zastąpiliśmy materiały nieulegające biodegradacji opakowaniami papierowymi

Zadanie
Firma Scania poszukiwała bardziej zrównoważonego i ekonomicznego rozwiązania opakowań dla szyb. Nowe opakowanie musiało zastąpić wiele materiałów opakowaniowych, w tym polistyren i tworzywo sztuczne, oraz uzyskać optymalne wyniki w zakresie załadunku w ramach obecnego łańcucha dostaw. Wymagało to również skutecznej ochrony produktów w przypadku wielu rozmiarów szyb oraz zwiększenia efektywności procesu pakowania.
styropian - EPS
badania opakowań
Realizacja
Współpracowaliśmy z kluczowymi interesariuszami Scania, aby określić ich potrzeby w celu zmniejszenia ponoszonych przez nich kosztów. Przeanalizowaliśmy każdy aspekt łańcucha dostaw firmy Scania i porównaliśmy go ze spostrzeżeniami zebranymi z ponad 60 000 łańcuchów dostaw na całym świecie.
badania opakowań
Rezultat
Firma Smurfit Kappa opracowała innowacyjne rozwiązanie, które zastąpiło materiały nieulegające biodegradacji rozwiązaniem papierowym nadającym się w 100% do recyklingu. Nowy design zaowocował 72-procentowym skróceniem czasu pakowania, 50-procentowym obniżeniem kosztów transportu i rocznymi oszczędnościami w wysokości 300 000 euro.
nowe opakowania z tektury falistej

Brechtel Coox, Inżynier ds. opakowań w Scania

„Firma Smurfit Kappa zdołała przedstawić nam pomysłowe rozwiązanie, które przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania”.

Zastanówmy się jak projektować zrównoważone rozwiązania opakowaniowe

 • Materiały

  Jeśli to możliwe, należy użyć materiałów pochodzących z recyklingu lub nadających się do ponownego zastosowania. Jeżeli dane zastosowanie wymaga materiałów pierwotnych, powinny one pochodzić z odnawialnych źródeł, które nie są wykorzystywane do zastosowań spożywczych.
 • Produkcja

  Opakowania są wytwarzane przy minimalnej emisji dwutlenku węgla, odpadów i przy najmniejszym zużyciu wody. Produkcja odbywa się w sposób społecznie i etycznie odpowiedzialny.
 • Łańcuch dostaw

  Opakowania powinny być zaprojektowane tak, aby chroniły produkt w całym łańcuchu dostaw. Wszelkie inne funkcje (jak marketing itd.) powinny być dodawane z zachowaniem minimalnego wpływu na środowisko naturalne.
 • Cykl życia produktu

  Zrównoważone opakowania nie powinny przynosić żadnej szkody dla naszej planety w przypadku zakończenia ich cyklu życia. Zrównoważone opakowania powinny być zbierane i poddawane recyklingowi. Jeśli staną się one odpadami, nie powinny mieć negatywnego wpływu na środowisko w przypadku zakończenia cyklu życia.