FRITT TILGJENGELIG FORSKNINGSRAPPORT

Bærekraft endrer forretningslandskapet for godt

Last ned nå

Smurfit Kappa har samarbeidet med Financial Times om å gjennomføre en undersøkelse som skal belyse viktige spørsmål knyttet til bærekraft.

Og nå er det ingen tvil: bærekraft er en eksistensiell utfordring i vår tid. Nå som alle slags selskaper kjenner ringvirkningene av den pågående covid-19-pandemien, blir forbrukerne i stadig større grad bevisst de langsiktige og vidtfavnende konsekvensene valgene de tar, har. Den økende bevisstheten rundt spørsmål knyttet til samfunn og miljø styrker fokuset på at vi er nødt til å iverksette tiltak nå for å redusere de skadelige effektene fra klimaendringene og forbruket vårt.

Finn ut hvordan bærekrafteffekten fører til at selskaper omstiller seg på en positiv måte, og utforsk de nye kravene og mulighetene selskapene står overfor.

Finn den rette balansen mellom bærekraft og lønnsomhet 

I møte med dagens usikre situasjon retter ledende selskaper – både etablerte bransjeledere, utfordrere og nye selskaper som revolusjonerer bransjeforholdene i sin sektor – nå fokuset fra global dialog til «corporate action» – konkrete og omfattende bedriftstiltak. Og i den stadige bestrebelsen etter å holde seg relevante, har det aldri vært viktigere for dem å finne balansen mellom bærekraft og lønnsomhet. 

Den nyeste forskningen vår støtter dette:

 • 83 % av selskapene vi har undersøkt, beskriver bærekraft som en forretningsmulighet som kan utnyttes. 
 • 72% sier at bærekraft er en varig trend. 
 • 74 % sier at de ikke har tenkt å vente på at konkurrentene høyner innsatsen før de definerer egne benchmarks for suksess.  
 

Dette får du svar på i forskningsrapporten

Så – hva kan dagens bedrifter gjøre? Og hvordan kan de knytte bedriftsrapporteringen opp mot bærekraftsmålene for å bevise at de har handlekraft og iverksetter gode og effektive tiltak? Og hva forventer egentlig forbrukerne fra selskapene de kjøper produkter og tjenester fra?  

I den nyeste forskningen vår tok vi sikte på å belyse disse spørsmålene, og det vi fant er at selskaper som skal drive virksomhet i disse bærekraft-fokuserte tider, må gjøre følgende: 

 • innse at bærekraft er en katalysator for endring og skaper muligheter for vekst
 • finne den rette balansen mellom bærekraftspraksiser og lønnsomhet dersom de ønsker langsiktig involvering og støtte fra viktige interessenter.  
 • forstå tyngden som ligger bak kravene fra «millennials» og «generasjon Z» om at bedriftene må omstille seg og iverksette konstruktive samfunnstiltak  
 • handle i tråd med forbrukernes forventninger til bærekraftige praksiser for å holde på og knytte sterkere bånd til kundene  
SKAFF EN KOPI NÅ

Om forskningen

Informasjonen som er oppgitt i denne rapporten, er basert på to undersøkelser bestilt av Smurfit Kappa og gjennomført av Longitude, en del av Financial Times, i januar 2020. Den første undersøkelsen ble gjennomført blant 200 bedriftsledere og toppledere i Storbritannia, og tok for seg holdninger og tilnærminger til bærekraft blant selskaper innen detaljhandel, netthandel, FMCG og forbrukerprodukter. 

Den andre undersøkelsen ble gjennomført blant 1500 forbrukere i Storbritannia, og tok for seg forbrukernes holdninger og oppfatninger knyttet til bærekraft, hvordan bærekraftsspørsmål påvirker forbrukernes atferd, og forbrukernes forventninger til bærekraftige praksiser hos selskaper. 

Selv om undersøkelsene ble gjennomført i ukene før covid-19-pandemien slo til i Europa, mener vi at dette ikke har redusert viktigheten fokuset på bærekraft blant forbrukere og bedrifter. Etter hvert som selskapene jobber med å håndtere ringvirkningene av pandemien, mener vi at bærekraft vil få en styrket rolle blant selskaper som en forutsetning for å kunne drive virksomhet, og ikke bare som et konkurransefortrinn. 

I tillegg til de kvantitative undersøkelsene gjennomførte Longitude også en rekke kvantitative dybdeintervjuer mellom januar og mars 2020 for å få større innsikt i bedriftenes bærekraftstilnærminger i praksis. Blant annet ble disse personene dybdeintervjuet: 

 • Véronique Cremades-Mathis, Global Head of Sustainable Packaging, Nestlé
 • Gian De Belder, Principal Scientist, Procter & Gamble
 • Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director, Group Sustainability & Communications, Carlsberg-konsernet
 • Ioannis Ioannou, Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship, London Business School
 • Loukia Tzekaki, Corporate Communications & Sustainability Associate Director, Procter & Gamble
 • Arco Berkenbosch, Vice President of Innovation and Development, Smurfit Kappa
 • Steven Stoffer, Vice President of Sustainability and Development, Smurfit Kappa

Fyll ut det korte skjemaet nedenfor for å få tilgang til den gratis rapporten

* Obligatorisk felt

Jeg bekrefter at jeg har lest og aksepterer innholdet i personvernerklæringen. Du kan når som helst kontakte oss dersom du ikke ønsker at vi skal bruke personopplysningene dine for markedsføringsformål.