ALTERNATIV TIL KRYMPEPLAST

Finn ut hvordan Segafredo Zanetti kunne bytte ut krympeplast med en 100 % papirbasert emballeringsløsning

UTFORDRINGEN
Segafredo Zanetti pakket kaffeposene sine i enkle, hvite plastkasser med krympeplast. Kassene var ustabile under transport, og de tok seg ikke godt ut i butikken. Segafredo Zanetti kontaktet Smurfit Kappa for å få hjelp til å finne en ny, bærekraftig og 100 % papirbasert emballeringsløsning for å eliminere bruken av krympeplast, og for å få varene til å ta seg bedre ut i butikken.
VÅR TILNÆRMING
Smurfit Kappa samarbeidet tett med teamet fra Segafredo Zanetti for å utvikle en ny, papirbasert emballeringsløsning som eliminerte behovet for krympeplast. Den nye løsningen består av én perforert del, og gjør det mye enklere å transportere kaffen på en tryggere måte, samtidig som den kan plasseres i hyllen i samme emballasje. Ved hjelp av glad og følelsesmessig engasjerende design klarte Smurfit Kappa også å skape en virkningsfull design som skiller seg ut i hyllen
RESULTATET
Den nye løsningen, som er 100 % resirkulerbar, biologisk nedbrytbar og gjenbrukbar, har blitt tatt ekstremt godt imot av kundene. Designen har redusert transport- og lagerkostnader og optimalisert kundens pakkelinje, slik at de totalt sparer 165 000 euro hvert år. I tillegg har det ført til en betydelig reduksjon i karbonavtrykket, slik at Segafredo Zanetti kan oppnå bærekraftmålene sine.

ALTERNATIV TIL KRYMPEPLAST

Finn ut hvordan Segafredo Zanetti kunne bytte ut krympeplast med en 100 % resirkulerbar, biologisk nedbrytbar og gjenbrukbar papirbasert emballeringsløsning

En satsning der vi utforsker og tenker nytt om emballasje for en bærekraftig verden.

 • Materialer

  Resirkulerte eller gjenbrukte materialer skal brukes så langt det er mulig. Hvis det er behov for nyprodusert materiale, skal det komme fra bærekraftige og fornybare ressurser som ikke brukes til matproduksjon.
 • Produksjon

  Emballasjen produseres med minst mulig karbonutslipp, vannforbruk og avfallsgenerering. Produksjonen gjennomføres på en samfunnsmessig og etisk ansvarlig måte.
 • Forsyningskjeden

  Emballasjen skal kunne samle og beskytte produktene gjennom hele forsyningskjeden. Øvrig funksjonalitet (for eksempel knyttet til markedsføring) skal utformes slik at miljøbelastningen blir minimal.
 • Slutten av produktets levetid

  Bærekraftig emballasje skal ikke medføre miljøbelastning for kloden vår – selv ved slutten av produktets levetid. Bærekraftig emballasje skal samles inn og resirkuleres. Hvis emballasjen må kastes, skal dette ikke medføre noen form for negativ miljøpåvirkning.