EPS-ALTERNATIV

Les om hvordan vi hjalp Scania med å bytte ut ikke-biologisk nedbrytbare emballeringsløsninger

UTFORDRINGEN
Scania ønsket seg en mer bærekraftig og kostnadseffektiv løsning for emballering av frontrutene de produserer. Den nye emballasjen måtte kunne erstatte en rekke ulike emballeringsmaterialer som polystyren og plast, og kunne ha optimale lasteegenskaper i den eksisterende forsyningskjeden. Den måtte også kunne gi effektiv beskyttelse av produkter i flere størrelser, og effektivisere pakkingen.
VÅR TILNÆRMING
Sammen med nøkkelpersoner i Scania identifiserte vi behovene deres med mål om å redusere kostnadene. Vi analyserte alle aspekter ved Scanias forsyningskjede, og sammenlignet analysen med data som har blitt samlet inn fra over 60 000 forsyningskjeder globalt.
RESULTATET
Smurfit Kappa utviklet en nyskapende løsning der ikke biologisk nedbrytbare materialer ble byttet ut med 100 % resirkulerbart papir. Den nye utformingen førte til en reduksjon i pakketiden på 72 %, en reduksjon i transportkostnader på 50 % og årlige kostnadsbesparelser på 300 000 euro.

BRECHTEL COOX, EMBALLASJEINGENIØR HOS SCANIA

«Smurfit Kappa fant en genial løsning som har overtruffet alle forventninger.»

En satsning der vi utforsker og tenker nytt om emballasje for en bærekraftig verden.

 • Materialer

  Resirkulerte eller gjenbrukte materialer skal brukes så langt det er mulig. Hvis det er behov for nyprodusert materiale, skal det komme fra bærekraftige og fornybare ressurser som ikke brukes til matproduksjon.
 • Produksjon

  Emballasjen produseres med minst mulig karbonutslipp, vannforbruk og avfallsgenerering. Produksjonen gjennomføres på en samfunnsmessig og etisk ansvarlig måte.
 • Forsyningskjeden

  Emballasjen skal kunne samle og beskytte produktene gjennom hele forsyningskjeden. Øvrig funksjonalitet (for eksempel knyttet til markedsføring) skal utformes slik at miljøbelastningen blir minimal.
 • Slutten av produktets levetid

  Bærekraftig emballasje skal ikke medføre miljøbelastning for kloden vår – selv ved slutten av produktets levetid. Bærekraftig emballasje skal samles inn og resirkuleres. Hvis emballasjen må kastes, skal dette ikke medføre noen form for negativ miljøpåvirkning.