Papirbasert alternativ til dekkmateriale

Les hvordan bønder kan forbedre avlingen og kostnadene ved å bytte fra plastbasert til papirbasert dekkmateriale

Utfordringen
Dekkmateriale plasseres på bakken for å holde på fuktigheten og forbedre forholdene for jordsmonnet. Bønder bruker i hovedsak plast (polyeten) til dette, noe som fører til flere problemer, inkludert betydelige kostnader som følge av en tidkrevende manuell prosess, og forurensning, siden det ligger igjen plastbiter etter innhøstingen.
Vår tillnærming
Smurfit Kappa har utviklet et nytt, revolusjonerende papir som kan erstatte polyeten. AgroPaper® er laget av lange furufibre fra bærekraftige skoger i Nord-Spania, og er et effektivt og miljøvennlig alternativ til tradisjonelt dekkmateriale. Produktet hindrer ugress. I tillegg er det biologisk nedbrytbart, slik at man slipper å fjerne det etter innhøstingen, og det kan legges ved hjelp av eksisterende maskiner.
Resultatet
AgroPaper® er fullstendig biologisk nedbrytbart i samsvar med EN13432, med optimal temperaturkontroll som sørger for at avlingen ikke blir overopphetet, slik den kan bli med polyeten. Siden papiret kan komposteres og bli til organisk materiale som jordsmonnet nyter godt av, kan man også redusere kostnadene. Gjennom vårt samarbeid med velkjente Agricultural Institute (INTIA) kan vi garantere egenskapene til AgroPaper®

Nye løsninger – nye ideer om hvordan bærekraftig emballasje kan utformes

 • Materialer

  Resirkulerte eller gjenbrukte materialer skal brukes så langt det er mulig. Hvis det er behov for nyprodusert materiale, skal det komme fra bærekraftige og fornybare ressurser som ikke brukes til matproduksjon.
 • Produksjon

  Emballasjen produseres med minst mulig karbonutslipp, vannforbruk og avfallsgenerering. Produksjonen gjennomføres på en samfunnsmessig og etisk ansvarlig måte.
 • Forsyningskjeden

  Emballasjen skal kunne samle og beskytte produktene gjennom hele forsyningskjeden. Øvrig funksjonalitet (for eksempel knyttet til markedsføring) skal utformes slik at miljøbelastningen blir minimal.
 • Slutten av produktets levetid

  Bærekraftig emballasje skal ikke medføre miljøbelastning for kloden vår – selv ved slutten av produktets levetid. Bærekraftig emballasje skal samles inn og resirkuleres. Hvis emballasjen må kastes, skal dette ikke medføre noen form for negativ miljøpåvirkning.